1.septembri aktused:
1. ja 9.klass kell 13.00 ja 2.-8. klass kell 10.30

Alates 2014/2015. õppeaastast hakkab Tartu linn esimestesse klassidesse
minevatele lastele maksma koolitoetust. Taotlus tuleb esitada e- keskkonna ARNO kaudu (www.tartu.ee/arno).

Pikapäevarühm 1. klassi õpilastele alustab 8.september.