Plakati kujundaja vanematekogu liige Age Sild.

Uuri novembri kuukava.