Tartu gümnaasiumite ühistele sisseastumiskatsetele registreerimine 16.03-06.04. 

Õpilaste vastuvõtt 1.klassi 

Vastavalt Tartu linnavalitsuse korraldusele pikendadatakse õpilaste distantsõpet kuni 1. maini 2020.

Õpilased täidavad kodus õpetaja poolt Stuudiumisse pandud ülesandeid.


KESKLINNA KOOLI KONTAKTISIKUD

direktor Kersti Vilson; tel 524 7749 kersti dot vilson at raad dot tartu dot ee;

õppealajuhataja Karin Länts; tel 529 4593 karin dot lants at gmail dot com;


majandusjuhataja Vahur Matteus; tel 533 24971;   vahur dot matteus at raad dot tartu dot ee 
 

psühholoog Tambet Anja; tambet dot anja at kesklinna dot tartu dot ee;

sotsiaalpedagoog Regina Merelaht; regina at kesklinna dot tartu dot ee;


sekretär Kaire Varrik;
+372 7461 755 Kaire dot Varrik at raad dot tartu dot ee ;


Tervist puudutavate küsimuste korral helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 Palume kõigil järgida üldiseid tervisekaitsenõudeid ja käituda vastutustundlikult!

Uuri ka  rubriiki: KAUGÕPPIJALE LÕÕGASTAVAID TEGEVUSI KODUS.