KOOLITOETUS 1.-3. klass (taotluse esitamine infosüsteemis arno 01. 09.-15.09.2016)

1. SEPTEMBRIL KÕIK RÕÕMUGA KOOLI! 

AKTUSED
2.-4. klassid kell 9.00 (klassijuhataja tund toimub pärast aktust)
5.-8. klassid kell 10.00 (klassijuhataja tund toimub enne aktust)
1.ja 9. klassid kell 12.00 (1. ja 9. klasside klassijuhatajate tunnid algavad kell 11.00) 

Loe ka kodu ja kooli koostöö käsiraamatut"Rõõmuga kooli",  autorid Aune Valk, Kristel Ress.

 Koolirahust lähemalt

Õpikute jagamine ruumis A303, kell 9-14:

26. august 8.-9. klassid;
29. august - kõik, kellel on õpikud veel saamata. 

 1. klasside õpilased saavad õpikud  klassijuhataja käest.