Dokumendi projekti "Tartu Kesklinna Kooli arengukava aastateks 2017-2021" arvamuse andmiseks avalikustamine.  Vaata LV korraldust selle kohta siin.

 

25. -27. oktoober Tartus on sügisene koolivaheaeg sisukas - tule ja osale HARIDUSFESTIVALILPROGRAMM .

 

03. november kell 17.30 Haridusakadeemia loeng " Lapsed liikuma!". Kutse. Registreerimine
 

Oleme LIIKUMA KUTSUV KOOL - väärtusta liikumist nii tunnis kui ka vahetunnis, uuri LÄHEMALT.