Õppima asumine 

Infovoldik: Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi.

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini. 

Lapsele õppekoha saamiseks tuleb lapsevanemal esitada e-keskkonnas ARNO (kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitatamise ja menetlemise keskkond) vastav taotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

 
Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas. 

2020/2021 õppeaastaks saab esitada taotlust alates 11. juunist 2020. 

Õpilane trepil. Foto: T. Runnel 2016