SÜMBOLID JA NENDE TÄHENDUSED.

MOTO

ÜHESKOOS TEEME KÕIKE PAREMINI

LOGO

Ühendatud käed viitavad viiele toimkonnale: kultuur, sport, meelelahutus, reklaam-ja info, avalikud suhted, mille liikmed edendavad  5 erineva valdkonna tegevust.

Nii moto kui ka logo on loodud 2010 aastal õpilaste poolt ning need  inspireerivad tegutsema ja ise mõtlema, kaasa mõtlema ning koos looma.

LOGO KUJUNEMISLUGU

ÕK TUNNUSVÄRVID KOLLANE JA MUST SÜMBOLISEERIVAD...

KOLLANE - päikseline ja avatud meel, positiivne hoiak, mis loob rõõmsa pinnase inspireeritud tegutsemiseks

MUST - visadus, nutikus, kriitiline meel, sihikindlus, usaldusväärsus - koos tegutsemise veenvus ja kestvus

VÄÄRTUSED: MEIE-TUNNE, USALDUS, KOOSTÖÖ, LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS.

Loe veel