TÄNUKIRI ÕPILASKOGU LIIKMETELE, ÕK koosseisud ja tegevuste kokkuvõte siin.

Need ÜHEKSA AASTAT on olnud vaimustavalt tegus aeg tänu teile, mu arnsad õpilaskogu liikmed!

Sellesse koosoldud aega on põimitud rohkesti õppetunde, teostunud ideid, väärtuslikke kogemusi, aga ka pikki väsitavad õhtutunde ja mittemõistmist.

Teie olete olnud Kesklinna kooli õpilaste esindajad oma kõige paremal moel või just nii, nagu kõige paremaks pidasite ja oskasite. Olete esindanud õpilasi hoolekogus, vanematekogus ja Eesti Õpilasliidu poolt korraldatud üldkoosolekutel.

Olete väärtustanud loomingulist, ettevõtlikkust, koostööd ja häid suhteid. Andnud ning saanud palju väärtuslikke õppetunde, võtnud vastu väljakutseid ning uskunud oma ettevõtmistesse iga hinna eest. Olete tundma õppinud uusi inimesi ja saanud rohkem teadmisi iseenda kohta.

Olete andnud oma näo Tartu Kesklinna Kooli üheksa hooaja õpilaskogudele ja jätnud olulise jälje meie kooli loosse. 

Olete panustanud palju aega ühtsustunde loomisele ja omanäoliste tegevuste elluviimisse ikka selleks, et meie koolielus oleks veel rohkem sõbralikkust, värvi, rõõmu ja särtsu. Teie olete inspireerinud paljusid kaasõpilasi maailma muutma läbi oma tegude ja lugude.

TUHAT TÄNU KÕIKIDE ÕPPETUNDIE JA KOOSTÖÖ EEST!

Huvijuht Anne Kulamaa.

2.oktoober 2019.

* Hetkel kehtib ÕK põhimäärus, lisa: koosolekute korraldamine.

Alates 2019 aasta oktoobrist hakkame koos õpilastega otsima uut lähenemisviisi ja juurutama teistmoodi süsteemi õpilaste kaasamiseks rohujuure tasandilt ehk siis klasside tasandilt. Alates 14. oktoobrist näete sellel lehel ka kavandatud samme uue koostöö ja kaasamise juurutamis