Hoolekogu koosseis 2019/2020.õ.a 
(kinnitatud Tartu linnavalitsuse 29.10.2019.a korraldusega nr 1197)

*Reet Lehtla, hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja reet dot lehtla at gmail dot com
*Leonid Dulub, hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja leo at agriland dot ee
*Siim Saksing, lastevanemate esindaja  saksing at gmail dot com
*Signe Rätsep, lastevanemate esindaja signe dot ratsep at gmail dot com
*Kuido Kartau,  lastevanemate esindaja kuido at swe dot ee
*Age Sild, lastevanemate esindaja age dot sild at gmail dot com
*Liisa Maria Võhmar, õpilaste esindaja maria dot vohmar at gmail dot com
*Leili Aasajärv, õpetajate esindaja leili dot aasajarv at mail dot ee
*Helen Hiiemaa, hoolekogu protokollija, kooli toetava organisatsiooni  esindaja helenhiiemaa at gmail dot com
*Mihkel Lees, linnavolikogu esindaja  mihkellees at gmail dot com

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tartu Linnavolikogu 2011. a. määrus nr 31. 

Kooli hoolekogu annab omapoolse panuse linnavalitsuse, koolipere,
lapsevanemate ja vabaühenduste koostööle kooli õppe- ja
kasvatustingimuste paremustamiseks.

Loe Tartu linna veebilehelt HOOLEKOGU

Hoolekogu on määratlenud oma tegevuse prioriteetidena kooli
traditsioonide arendamisele ja loodushoidliku kooli kuvandi
tugevdamisele kaasaaitamist, probleemide markeerimist turvalisuse,
tervisekaitse ja toitlustamise valdkonnas ning tööd positiivsete
väärtushinnangute kujundamisel.

Hoolekogu analüüsib ka kooli vastuvõtu suurenemisest tingitud
olmeküsimusi ja jälgib pikapäevarühma tööd.

Hoolekogu peab väga oluliseks lapsevanemate ja teiste huvitatud isikute
kaasamist probleemidele osundamisel ja lahenduste otsimisel. Kui Teil on
omapoolseid tähelepanekuid või ettepanekuid, saatke need hoolekogu
listi: tkk-hoolekogu at lists dot eenet dot ee

Hoolekogu ootab aktiivseid lapsevanemaid ja teisi huvitatud isikuid
osalema hoolekogu töörühmades!

Hoolekogu tööplaanid: 
2019/2020 õ.a tööplaan
2018/2019 õ.a tööplaan
2017/2018 õ.a tööplaan
2016/2017 õ.a tööplaan
2015/2016 õ.a tööplaan
2014/2015 õ.a tööplaan