Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse ja menetletakse Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik täita e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

Kooli vastuvõtuga seotud info 

* Tartu Kesklinna Koolis avatakse 2017/2018. õppeaastal kolm esimest klassi (kuni 24 õpilast klassis). Taotlusi menetletakse ajalises järjekorras. 

*1. klassis vajaminevate õppevahendite nimekiri

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas.Voldik lapsevanemale 

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja- gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Taotlus 1. klass
Taotlus põhikool

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00 - 15.00.