Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse ja menetletakse Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO  

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini.  rast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik täita e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

Infovoldik: Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi.

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas. 2019/2020 õppeaastaks saab esitada taotlust alates 12. juunist 2019.

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00 - 14.00.