Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse ja menetletakse Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini. Pärast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik täita e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

Kooli vastuvõtuga seotud info 


Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas. Voldik lapsevanemale 

Tartu linna munitsipaalpõhikooli ja- gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00 - 15.00.
Taotlus 1. klass
Taotlus põhikool