Kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotlusi esitatakse ja menetletakse Tartu Haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO  

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini.  rast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik täita e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

Kooli vastuvõtuga seotud info 

Tartu Kesklinna Koolis avatakse 2017/2018. õppeaastal kaks esimest klassi (kuni 24 õpilast klassis). Taotlusi menetletakse ajalises järjekorras, õpilased jagatakse klassidesse 11. maiks.

1. klasside klassijuhatajad on 2018/2019. õ.a õpetajad Tiina Karri (1.a) ja Ly Ambos (1.b).

17. mail kell 18:00 toimub aulas koolieelikute õhtu. 

1. klassis vajaminevate õppevahendite nimekiri fail.

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas. 2018/2019 õppeaastaks saab esitada taotlust alates 14. juuni 2018.

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00 - 15.00.