NOVEMBER

20.11: MTÜ Eesti Ajaloolise Mõõgavõitluse Liidu pilootprojekt.

Toimub aulas veel kahel kolmapäeval: 20.11 & 27.11 kl 14.15-15.45.

1) Mis toimub ja kes osalevad?
Meie koolist avaldasid soovi osaleda tasuta pilootprojektis, mida korraldab MTÜ Ajaloolise Mõõgavõistluse Liit, 10 õpilast: Martin (5.c), Rami (4.c), Artur Kristjan, Jakob, Mikk (6.b), Karel, Oliver V, Robert, Oto, Gerda (3.c).

2) Treeningu lühitutvustus...
Treeningute raames tutvustatakse ajaloolisi relvi ning kaitserüüsid, õpetatakse mõõgavõitluse baastehnikaid ning lapsed saavad ise proovida võitlust pehmendatud sportrelvadega s.h pehmendatud mõõkadega.
Lingile klõpsates saad aimu, millest jutt käib.: turm.ee/sodalased/pehmikmoogavoitlus/trennid-lastele

21.11: VIIE KOOLI KOHTUMINE 6.-9.kl.

Viie Kooli Võistlus (ka Viie Kooli Kohtumine) on iga-aastane reaalainete võistlus, kus võistlevad Hugo Treffneri Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilased. Võisteldakse mateaatikas, füüsikas, keemias. Iga kooli võistkonnas on maksimaalselt 20 õpilast. Igas aines võistleb igast koolist 10 õpilast. Parimatele osalejatele ja nende juhendajatele on välja pandud stipendiumid.

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Viie_Kooli_V%C3%B5istlus.

Kuigi Viie Kooli Kohtumine on keskendub gümnaasiumi astmele, siis selleks, et oleks ikkagi järelkasvu, saavad eelvõistlusel osaleda ka 6.-9. klasside õpilased matemaatikas. Tänavu läheb meie koolist Nõo Gümnaasiumisse 40 õpilast. Koordinaatorid on õpetajad Airi Raiste ja Kalev Avi.

18.11: Nädala lõpetab reedene kooliraadio!

9.b õpilaste Rasmuse, Kaarli ja Kristjani eestvedamisel saavad nüüd ühe vahetunni raames kooliraadiot kuulata ka reedeti.

Muusikasoovidega püütakse arvestada juhul, kui huviline lisab oma muusikasoovi lugude listi iga nädala kolmapäevaks.

11.11-22.11: PaCo PROJEKT KOOLIS

Kristi Paju eestvedamisel jõuab projekt "PaCo" ka kogu koolipereni järgmiste loengute ja /või töötubadena. Projekti tegevus-ja ajakava siin.

Projekti tegemistel hoia pilk peal siin.

25. 11: KADRIPÄEVAL KANNA VALGET

Þ Pange selga midagi valget.

Þ Katke nägu valge looriga, rõõmsa maskiga või meikige nägu rõõmsaks (nt    ninaots punaseks).

Þ Alustage kadripäeva ainetunnis ühise kadrilaulu, mõistatuste esitamise ja mänguga.

Þ Leidke koolimaja sees või õues mõni äge koht ning tehke ühisfoto kadripäeval  temaatiliselt riietunud           inimestega. Teemaks “Õnneratas”.

Þ Saatke foto

anne.kulamaa@gmail.com — kajastan rõõmuga teie klassi kadripäeva meeleollus     fotot kooli veebilehel, sündmuste             pildigalerii all.

26. 11: TEISTMOODI ÕUEVAHETUND TUDENGITEGA

TÜ haridusinstituudi klassiõpetajad koos Maret Pihuga on taas kohal, et tuua elevust õuevahetundidesse

9. 55 - 10.35 - 1. - 2. klass

10.50  -11.30 - 3. - 5. klass

16 tudengit korraldaavad põnevaid tegevusi meie liikuma kutsuval õuealal.

28. 11: TÜ LIIKUMISLABORI FILMIVÕTTEPÄEV

18. oktoobril 2019 kuulutati Liikuma Kutsuv Kool Budapestis Euroopa Komisjoni poolt parimaks laste ja noorte liikumist toetavaks haridusprogrammiks Euroopas ning meile anti üle auhind #BeActive Education Award 2019.


Tunnustusega käib kaasas tutvustava video filmimine, selleks ikka, et ka ülejäänud Euroopa teaks, mille eest auhind anti. Näiteks eelmisel aasta haridusauhinna pälvinud Soome koolist valmis järgnev video:https://vimeo.com/32613950

 

Kuna Liikuma Kutsuva Kooli programm hõlmab erinevaid elemente – aktiivne ainetund, aktiivne vahetund (sh mänguvahetunnid, õuevahetunnid), kooliruum ning koolitee, siis sooviksimegi neid elemente videos kajastada. Lisaks sooviksime tutvustada eri koolide lahendusi eeltoodud valdkondades.

 

Filmimisele tulevad:

11.10 - 11.30, 5b vungirühma õuevunk ja 3.a, 3.b, 5.b, 5.c õuevahetund;

12.16-12.30, 3.c vungirühma langevarjudemängude vahetund  2.klassidele, aulas.

 

DETSEMBER

7. 12: HEATEGEVUSLIK ADVENDIAJA AVAPÄEV kell 11. 00 -14. 00

Kogukondlik ja heategevuslik ettevõtmine, mille eestvedajateks on vanematekogu liikmed, kuid mis saab võimalikuks, kui kogu koolipere vaimustub ja panustab.

18.12: JÕULUKONTSERDI PROOV JAANI KIRIKUS

Proov toimub ajavahemikus kell 11. 00 - 12.15, kolmapäeval.

Kooli fuajeest hakkame liikuma kell 10. 45.

Programm selgub novembri viimaseks päevaks.

20.12: JÕULUKONTSERT -JUMALATEENISTUS JAANI KIRIKUS

Kontsert toimub ajavahemikus kell 10. 30 - 11.15, reedel.

Kooli fuajeest hakkame liikuma kell 10.00

Helindaja on Aare Varusk.

Olete oodatud kuulama ja õppetööd ei toimu!