Huviringide teave

Tartu koolinoorte huvitegevuse võimalustega tutvu siin.

Huviringidega seonduv teave,,,,,

! Seoses eriolukorraga ei toimu ajavahemikus 23.11-27.11 koolis huviringe

Tasulised ja tasuta ringid, otsetee siin.

Seisuga 23. 09 on kohad täis järmistes ringides: soenguring, robootikad 2., 3., & 5.-8.

Huviringidesse registreerumine jätkub seni, kuni ringides kohti on: palume lapsevanemal oma laps registreerida ning osalemine kinnitada ARNO KESKKONNAS, ligipääs siit.

Juhis ARNO keskkonnas toimetamiseks...

- Sisenege ARNOsse.

- Klõpsake kindlasti 2020/2021 õppeaastale.

- Klõpsake huvitegevusele.

- Vaadake  - kõik huviringid.

- Kitsendage ringide valikut

- Minu lapse huviringi alt saate lapse registreerida sobivasse huviringi.

- Kinnitage lapsed ringis osalemine.

* Ringide järele lisatud klass näitab (nt 4.- 9.), millisele sihtgrupile on ring mõeldud.

* Kui ringi järel pole klassi märgitud, siis on ring mõeldud 1.- 9. klassidele.

* Kui laps otsustab loobuda ringis osalemisest, siis tuleb vanemal lapse nimi ARNO keskkonnast eemaldada.

Millal ring suletakse täielikult?

* Kui ring ei täitu, siis on ringi juhendajal õigus ring sulgeda.

Kuidas toimub arveldamine tasulistes ringides?

- Tasuliste ringide korral toimub maksmine otse ringide juhendajate kaudu.

Suhtlemise hea tava...

- Lepi ringide juhendajatega kokku, millist kanalit kaudu toimub suhtlemine (soovitavalt e-kirja kaudu).

- Anna juhendajale ka teada, kui oled otsustanud ringis osalemisest loobuda.

Millal lõpetavad ringid tegevuse?

- Huviringid lõpetavad üldjuhul tegevuse 21. mai 2021.

Huvialast s.h huviringide tegevust koordineerib huvijuht Anne Kulamaa 55 6597 96, anne.kulamaa@gmail.com

Ringide kohta leiate infot kooli kodulehelt: huvitegevus koolis / huviringid alt, samuti ARNO keskkonnast - hoidke pilk peal, sest  uute ringide avamise korral saate nendest kõige täpsemat teavet just eelpool nimetatud keskkondadest.


 

Liikuma kutsuva õueala hea tava

 

Liikuma kutsuva õueala hea tava (8.11.2019), siin.