Väärtused meie kooli ettevõtmistes. Kokkuvõte.

MEIE- TUNNE 
Peame tähtsaks kuuluvustunnet, kus iga inimene on terviku oluline ja väärtuslik osa.
 

TARKUS
Väärtustame õppimist,  tunneme uute teadmiste vastu huvi ja soovime neid omandada, analüüsida, rakendada ja jagada.


VASTUTUS 

Mõistame, väärtustame ja täidame endale võetud kohustusi ning ülesandeid.


LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS
Omame tahan-tean-teen hoiakut ja soovime ise midagi ära teha, väärtustame loomisrõõmu, oskame näha uudseid võimalusi ning neid ellu viia.


HOOLIVUS
Oleme sõbralikud, viisakad ja abivalmid, soovime luua inimeste vahel häid suhteid, mis tugevdaksid ühtsustunnet.


AVATUS JA KOOSTÖÖ
Oleme ausad, otsekohesed ja avatud uutele ideedele ning inimestele; meie koostöö põhineb väärtustel, eesmärkidel, vastastikusel lugupidamisel, kaasatusel ja osalusel.