KOOLILAUL - MEIE ARMAS KOOL

- Sõnade autor ja viisi looja Margit Paju, koolilaulu sõnad, loodud 2012 oktoober.

Lauluga fono sisselauldud 9.b klassi õpilase Liis Rossneri poolt, Heli Sarapuu kodustuudios, 30. oktoober 2017. aastal.

- Ursel Oja fono ja Margit Paju fono loodud 2012 november.

MEIE KOOLI LUGU

- Kooli tutvustav video "Uudishimu" (2015)

Video autorid: Eliise Alop, Triinu Kanep, Mattias Jakob Poska, Joosep Ress, Holger Tiismus, Kaarup Öövel (5.a), juhendaja: Kristjan Pütsep.

- Rahvahääletus kaasava eelarve idee valimiseks toimus 4.-10. oktoobrini 2018.  Idee - liikuma kutsuv õueala poolt hääletas 1022 inimest. Promomiseks valmis 2 videoklippi. 

 

Koolimaja ehitised:

1912.a Kroonuaia 7 koolimaja

1965.a oranz majaosa, 2018 valmis neljas korrus

2007.a tumehall majaosa 

*Kesklinna Kooli lugu 1990-

Neist vanim, juugendstiilis hoone, ehitati koolimajaks 1912. aastal arhitekt A. Eichhorni projekti järgi ehitusmeister G.Darmeri poolt. 

2012 oktoobrikuus tähistasime vana maja 100-ndat sünnipäeva, mille raames valmis
etendus "Ühe kooli lugu 1805-1912". Vaata tekst ja slaidiesitlus.

Kooli sünnipäeva tähistame novembrikuu esimesel nädalal. 

1965. aastal valmis U.Tiirmaa projekti järgi juurdeehitis. (pildil, maja oranz osa)

2007.a valmis Kesklinna Koolile arhitektide R. Lõokese, M. Kase
ja K. Luige mustikaleheline juurdeehitus.

Foto: Karin Länts (2008)

Peale dekoratiivse seinaviimistluse on hoonel innovaatiline ruumistruktuur,
lubades õpetajatel – õpilastel kasutada nii sise– kui välisruumi.

 6-klassilisest koolist põhikooliks

Tartu Linnavalitsuse 22.06.1990. a määrus nr 175 „Tartu 1. Keskkooli reorganiseerimine“ ütleb järgmist: reorganiseerida A. H.
Tammsaare nim Tartu 1. Keskkool 1. septembrist 1990. a kaheks eraldi kooliks alljärgnevalt:

Lai tn 28 – Kesklinna Kool

Munga tn 12 – Hugo Treffneri Gümnaasium. 

Lähtuvalt sellest tekkis Tartu Kesklinna Kool asukohaga Lai tänav 28. Kooli territooriumi suurus oli 2308 m² ja hoone
üldpind 1355 m².

Foto: 20001990. a septembris alustas Kesklinna kool tööd 6-klassilise koolina. Meil oli 14 klassiruumi, 3 rühmaruumi,
arstikabinet, õpetajate tuba, raamatukogu, direktori kabinet, õppealajuhataja kabinet, söökla ja 2 saali.

Võimlemistunnid toimusid TÜ spordikompleksis, kuna meil endal selleks ruumid ja staadion puudusid. Poiste tööõpetuse tunnid
toimusid Veeriku Põhikoolis. Alates 2. klassist õpetati vene keelt esimese võõrkeelena ja 6. klassist inglise keelt.

1993. a septembrist õpetatakse alates 3. klassist inglise keelt A keelena ja alates 6. klassist vene keelt B keelena.

1996. a septembrist töötavad I kooliastmes Hea Alguse klassid.

1997/1998. õa valmis Lai 26 hoovipealne maja, kus hakkasid toimuma poiste ja tüdrukute käsitöötunnid. Samuti oli seal 2
klassiruumi algklasside tundide läbiviimiseks.

Ajaleht Postimees kirjutas 29. jaanuari 1997. a artiklis „Kaks Tartu kooli reformide ootuses“Kuueklassilise 370 õpilasega
Kesklinna kooli otsustas linnavalitsus läinud aasta märtsis 1997/98. õppeaastaks kujundada ümber üheksaklassiliseks põhikooliks.
Nüüd väidab haridusosakond, et seda otsust ei saa tähtajaks täita, kuna Kesklinna kooli käsutuses olevad majad Lai tänav 26 ja 28 polevat koolihooneteks sobilikud. Haridusosakond palus linnavalitsust otsustada, kas teha Kesklinna kool põhikooliks, säilitada ta 6-klassilise koolina või järk-järgult likvideerida. Haridusosakond ise soovitas viimast varianti. Sel juhul ei võetaks Kesklinna kooli esimesse
klassi selle aasta sügisel enam uusi õpilasi. Abilinnapea Toivo Jullinen pidas küsitavaks, et linnal oleks otstarbekas investeerida
Kesklinna kooli ümberkujundamisse täisväärtuslikuks põhikooliks. Kesklinna kooli direktor Kersti Vilson ütles, et tema arvates
võiks Tartusse jääda suuremate kõrvale ka üks väiksem kool.“ [1]

Kool sai hästi hakkama, kooli hoolekogu ja lapsevanemate soovil taotleti linnalt kooli kasvamist põhikooliks. Ajalooliselt vajas
piirkond ka üht põhikooli, mistõttu kooli likvideerimine ei tulnud kõne allagi. Kooli maine, kus koolis käib niikuinii
45% õpilastest väljastpoolt kesklinna [2] ja Supilinna, näitab, et kooli tase on kõrge nii piirkonna elanike kui ka linnaelanike silmis.

Arvestades eeltoodut otsustati 07.03.1996 LV otsusega nr 20 Tartu Kesklinna Kool ümber kujundada põhikooliks.

1998. a septembris avati 7. klass ning kool hakkas põhikooliks kasvama.

2002. a suvel müüdi Lai 28 ja Lai 26 maha, tingimuseks seati võimalus koolil kasutada Lai 26 ruume kuni 2003. a 31. augustini.
Hoonete müügi põhjuseks oli nende mittevastamine senisel kujul kooli vajadustele, mille läbi loodeti aidata kaasa
õppetingimuste parandamisele.

2002. a suvel kolis kool aadressile Kroonuaia tn 7.

Septembrist 2002/2003. õppeaastal alustas kool Kroonuaia tänaval.

Foto: Priit Estna (2002 sügis)

2002. aastast oli kooli territooriumi suurus 6680 m² ning koolimaja üldpindalaks 2235,5m².

Koolis oleva 18 klassikomplekti jaoks oli 14 klassiruumi. Koolil puudus võimla, tööõpetuse ja käsitöö ruumid (neid renditi Lai 26).
Kool kasutas võimlemistundide läbiviimiseks Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja TÜ Akadeemilist Spordiklubi.

Kooliraamatukogu pindala oli 18 m², samas ruumis töötas ka sekretär. 34 õpetaja jaoks oli õpetajate tuba pindalaga 16m².
Õppetöö toimus kahes vahetuses (2. ja 3. klasside tunnid toimusid õhtupoolikul). Õpilased liikusid koolipäeva jooksul kehalise
kasvatuse ja tööõpetuse tundides osalemiseks väljaspool kooli territooriumit.

2005. a septembrist 30. juunini 2007 kasutas kool poiste tööõpetuse tundide läbiviimiseks H. Masingu kooli ruume (Kalevi 15).

23.11.2006 andis Tartu Linnavolikogu loa riigihanke „Tartu Kesklinna Kooli juurdeehituse ehitustööd“ pakkumise edukaks
tunnistamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks. Ehituse töövõtu mahtu kuulus kolmekorruselise juurdeehituse ehitamine.
Koolimaja maksumuseks arvestati 82,2 miljonit krooni.

2007. a novembris valmis uus juurdeehitus, millega kool sai juurde pinda 2615m². Õppetööd alustati ühes vahetuses.
Nüüd on klassikomplekte 18. Koolil on kaasaaegne võimla, raamatukogu ja tööruumid. Matemaatika-, ajaloo-, muusika-,
kunsti- ja arvutiklass on varustatud puutetahvlitega. Tüdrukute käsitöö- ja poiste tööõpetuse klassides on tänapäevased
õppevahendid, mistõttu on võimalik läbi viia kaasaaegseid ja atraktiivseid tunde.

2008. a IV õppeveerandist liitus kool eKooliga. Täielikult läks kool üle eKooli kasutamisele 2009. a septembris. Alates 2015.a septembrist vahetas kool epäeviku firmat, uueks teenusepakkujaks sai Studium. 

2016/2017 alustas kool õppetööd kahe vahetusega, mis algas kell 13.00. Õhtupoole hakkas käima üks klass. 

2017.a aasta suvel alustati koolis uue juurdeehitusega, mis pidi leevendama ruumivajadust ja võimaldama taas  õppetööd ühes vahetuses. Uus juurdeehitus valmis jaanuariks 2018 . projekteerijaks ARC Projekt OÜ. Juurde ehitati 1 korrus oranzi majaosa peale. Sinna tuli 3 klassiruumi algklasside jaoks.  Samal ajal krohviti üle vana maja osa, tehti kooli vanast katlamaja ruumist söögisaal, ehitati välja vana maja ja oranzi maja osale uus ventilatsioonisüsteem. Renoveeriti kõik vana maja osa sisse ja väljapääsu uksed. Õppetööd ühes vahetuses alustas kool 2018. a 5. märtsis ehk siis kolmandast trimestrist. 

Foto: K.Länts  08.11.2017

2018. aasta suvel renoveeriti oranzis majaosas kõik klassiruumid, kokku kolmel korrusel. Kool alustas taas õppetööd ühes vahetuses.

Kooli hoolekogu läbi aegade:

1993–1994
Lembit Kitse
Astrid Luik
Maire Sirkel
Leili Aasajärv
Linnavolikogu esindajana Vladimir Tschemarin

1995-1996

Gunnar Alabert
Veiko Berendsen
Lembit Kitse
Anu Reiljan
Toomas Griin
Andrus Leomar
Peeter Saarva
Marge Püss

1997–1998
Toomas Tiirats
Tiit Kusnets
Raul Eamets
Toomas Griin
Urmas Varblane
Peeter Saarva
Linnavolikogu esindajana Peeter Rehema

1999–2002
Toomas Tiirats
Raul Eamets
Anu Reiljan
Toomas Griin
Urmas Varblane
Peeter Saarva
Linnavolikogu esindajana Peeter Rehema

2003–2005
Andrus Mutli
Auli Aasmaa
Anu Haamer
Taivo Täht
Toomas Griin
Anu Reiljan
Tiina Karri
Linnavolikogu esindajana Berk Vaher

2006
Andrus Mutli
Raul Kibena
Silver Karu
Anu Haamer
Taivo Täht
Tiina Karri
Supilinna Seltsi esindaja Berk Vaher
Linnavolikogu esindajana Ilme Tiiu Tinni

2007
Martin Kutman
Andrus Mutli
Raul Kibena
Silver Karu
Tiina Karri
Supilinna Seltsi esindaja Berk Vaher
Linnavolikogu esindajana Ilme Tiiu Tinni

2008–2009
Ilona Tars
Martin Kutman
Andrus Mutli
Angelika Nöps
Tiina Karri
Supilinna Seltsi esindaja Berk Vaher
Linnavolikogu esindajana Ilme Tiiu Tinni 

2010–2010
Ilona Tars
Martin Kutman
Andrus Mutli
Angelika Nöps
Tiina Karri
Supilinna Seltsi esindaja Berk Vaher
Linnavolikogu esindajana Tiia Teppan

2010-2011
Heiki Paarop
Martin Kutman
Andrus Mutli
Enn Pehk
Mart Siilivask
Ade-Leuska Tattar
Linnavolikogu esindajana Tiia Teppan 

2011/2012

Heiki Paarop
Martin Kutman
Andrus Mutli
Enn Pehk
Mart Siilivask
Õpetajate esindaja: Ade-Leuska Tattar
Õpilaste esindaja: Marilind Reemann
Linnavolikogu esindajana Mati Tolmoff

2012/2013
Kalle Kulbok
Laura Lilles- Heinsar
Jürgen Öövel
Märt Põder
Õpetajate esindaja: Ade Leuska- Tattar
Õpilaste esindaja: Marilind Reemann
Linnavolikogu esindaja: Harri Jallajas (kuni detsember 2013)

2013/2014
Kalle Kulbok
Laura Lilles- Heinsar
Jürgen Öövel
Märt Põder
Õpetajate esindaja: Kadri Tiismus (Ade Leuska- Tattar kuni 27.01.2014)
Õpilaste esindaja: Kadri Köidam
Linnavolikogu esindaja: Evert Rööpson

2014/2015
Kalle Kulbok                
Jürgen Öövel              
Tiia Ristolainen           
Ahto Kangur               
Kaia Nurk                   
Õpetajate esindajaKadri Tiismus     
Õpilaste esindaja:Ralf Markus Suss
Linnavolikogu esindaja:
Evert Rööpson  

2015/2016
Kalle Kulbok                
Jürgen Öövel              
Tiia Ristolainen           
Ahto Kangur               
Kaia Nurk                   
Õpetajate esindajaKadri Tiismus     
Õpilaste esindaja: Marian Jaarman
Linnavolikogu esindaja: 
Evert Rööpson  

2016/2017
Jaak- Albert Metsoja
Tiia Ristolainen
Kristin Hollo
Mari Kõrgesaar
Õpetajate esindaja:Kadri Tein
Õpilaste esindaja:
Eva-Lotta Meinart
Linnavolikogu esindaja: Mihkel Lees 

2017/2018
Sven Vind
Tiia Ristolainen
Laas Toom
Indrek Kanep
Age Sild
Õpetajate esindaja: Riina Pauklin
Õpilaste esindaja: Leonard Ladva
Linnavolikogu esindaja: Mihkel Lees

2018/2019
Sven Vind
Leonid Dulub
Indrek Kanep
Kõpetajate esindaja: Kristiina Tõnson
Õpilaste esidaja: Liisa Marie Võhmar
Linnavolikogu esindaja: Mihkel Lees 

Kesklinna Kooli direktorid:
Kristi Paris     1990–1995
Kersti Vilson 1995–

Statistiline ülevaade kooli lõpetanutest ja lendudest aastatel 1990- 

LÕPETAJATE
LEND
Kooli
asukoht
Õppeaasta klassi
komplekte
õpilaste arv
(15.09 seisuga)
õpilaste arv, kes lõpetas klassi 
kiituskirjaga
põhikooli
lõpetajate arv
  Lai tn 1990/1991 14 334 61  
  Lai tn 1991/1992 15 358 69  
  Lai tn 1992/1993 14 334 62  
I Lai tn 1993/1994 14 357 34 17
  Lai tn 1994/1995 14 342 50  
  Lai tn 1995/1996 15 357 50  
  Lai tn 1996/1997 17 374 51  
  Lai tn 1997/1998 16 379 53  
  Lai tn 1998/1999 17 437 43  
  Lai tn 1999/2000 17 460 68  
II Lai tn 2000/2001 18 478 72 23
III Lai tn 2001/2002 18 473 51 30
IV Kroonuaia tn 2002/2003 18 473 60 47
V Kroonuaia tn 2003/2004 18 477 68 50
VI Kroonuaia tn 2004/2005 18 459 53 55
VII Kroonuaia tn 2005/2006 18 449 65 68
VIII Kroonuaia tn 2006/2007 18 412 53 55
IX Kroonuaia tn 2007/2008 18 386 64 49
X Kroonuaia tn 2008/2009 18 374 78 42
XI Kroonuaia tn 2009/2010 18 370 86 43
XII Kroonuaia tn 2010/2011 18 372  101   34
XIII Kroonuaia tn 2011/2012 18 396  107  38 
XIV Kroonuaia tn 2012/2013 19 422  112  44
XV Kroonuaia tn 2013/2014 19 431 127 

 41 

 XVI Kroonuaia tn  2014/2015 19  447  113  49 
 XVII Kroonuaia tn  2015/2016 20  466  140  48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kooli parki istutatud nimelised puud.

Aastal 2012 sai tegid põhikooli lõpetajad ettepaneku, et nemad tahaksid kinkida koolile ühe puu.  Sealt sai alguse lugu meie endi istutatud puudele.

Esimene puu sai istutatud 2012.a juunis 13.lennu  põhikooli 9.b klassi poolt. Puu nimetus:Pihlakas pilt. Asukoht: koolist väljudes Laia tänava suunal vasakut kätt esimene puu.

Teine puu sai istutatud 2013.a juunis  põhikooli 14. lennu 9.b klassi poolt. Puu sort:  Viltkirss Pilt. Asukoht: koolist väljudes Laia tänava suunal vasakut kätt teine puu. Pilt.

Kolmas puu: istutatud 2014.a sügisel. Kingitud  meie kooli austatud õpetaja Dea Pahla poolt. Puu nimetus: Kuusk Pilt  Asukoht: kooli hoovi sisenedes vasakut kätt muruplatsi nurgas.

Kooli park

2015 aasta 3. juunil murdis suur tormituul mei kooli pargist maha suure hulga põlispuid (vahtrad). video , video. Peale suurt laastamistööd istutati asemele (linnavalitsuse poolt) 1 suur iluõunapuu Profusion, 1 ginnala vaher, 5 sirelit ja mõned põõsad nagu Tuhkur enelas`Grefsheim`ja jasmiin. Kooli ette Kroonuaia tänavale istutati 3 suurt kuuske.

Luuletus Autor: Anne Kulamaa, loodud kooli 26. sünnipäevaks.

MA SOOVIN SULLE...

Tarkust

Avatust

Rõõmu

Tänulikkust

Usku

NATUKE ROHKEM...

Kohusetundlikkust

Ehedat ettevõtlikkust

Siirust

Kallistusi

Loovust

Imelisi inimesi

Nutikust

Naljakat ninakust

Armastust

AGA ERITI...

Kirkaid kohtumisi

Olevikus olemist

Ohtralt ootusärevust

Lustakat liikumist