Kesklinna Kooli sööklas pakub koolitoitu ANIRI OÜ, kontakt: Irina Piir Tel: 5566 3321; 
irapiir13 at gmail dot com

Toitlustamine toimub ainult õpilaspileti alusel!

Koolilõunaga seotud infovahetus ja arveldamine asub e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno).
Infosüsteem võimaldab lapsevanemal valida toidupaketti ja tasuda selle eest,
muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast, samuti teatada lapse puudumisest.  
Juhend lapsevanemale

kui laps elab maakonnas, 

siis peab vald  ühendust võtma toitlustajaga, kes saab enda vaates
märkida lapse eest täiendavaks maksjaks valla ja ka summa, mis
ulatuses vald maksab. Kui valla esindaja ei saa teha ARNO avalikus vaates
lapse viitenumbriga kannet ja vajab arvet, siis selle esitab kuu lõpus toitlustaja. 
Kuna KOVid maksavad üldjuhul tagantjärele tarbitud toidu eest,
siis hetkel peab vanem leppima sellega, et kuu jooksul on konto nö miinuses.
See ei tähenda, et teda võlglaseks loetakse. Ta võib ka teavitusi saada, et konto on miinuses,
kuid võtku see lihtsalt teadmiseks. 

Söögivahetundide ajad

Menüü