ÕK koosseisud & saavutused 2010 - 2019

I HOOAEG 2010/2011

I koosseisu ÕK liikmete nimedSaavutused

Ave Täkker, Marilind Reemann, Birgit Vider, Elis Vaikre, Nel Välb.

Valimisi ei toimunud, meeskond pandi kokku läbirääkimiste tulemusena.

1. Algatati arutelude ringid koostöö edendamiseks  ning väärtuste kokkuleppimiseks      klassivanematega.

2. Kujundati esmane ÕK logo versioon  - viis ühendatud kätt, mis sümboliseerisid viit tegevusvaldkonda: meelelahutus, sport, reklaam-ja info, kultuur, avalikud suhted.

3. Käivitus ÕK põhimääruse kujundamise protsess: arutelud 4.-9. klassides.

II HOOAEG 2011/2012

Alates ülemisest reast vaaskult: Aleks Käämer (MT), Timo Tiirats (MT), Kaspar Teier (ST), Mark Oskar Pärle (KT),Jaagup Susi (RIT), Nel Välb (RIT), huvijuht Anne Kulamaa, Edward Martin Picasso Walsh (ST),  Patric Voot(RIT), Raivo-Jaan Õunpuu (MT), Annaliisa Männik (KT), Elisabeth Rudanovski (MT), Piret Puidak (MT), Marilind Reemann (president),  Sandra Sarapuu (RIT), Carol Soovik (RIT), Ave Täkker (asepresident, avalikud suhted), Madis Reemann (ST), vabatahtlikuna KT-s Mari Siilivask (puudub fotolt).

Saavutused:

1. Jaagup Susi poolt vormistati ÕK logo kaks täiendatud versiooni vormistusega, samuti ÕK facebooki-kaanepilt ja esmakordselt oli ÕK-l võimalus kajastada ka sotsiaalmeedias oma ja kaasatud õpilaste ettevõtmisi.

Hakati kasutama ÕK dokumentidel ja tegevustega seotud flaieritel.

Nii moto kui ka logo on loodud 2010 aastal õpilaste poolt ning need  inspireerivad tegutsema ja ise mõtlema, kaasa mõtlema ning koos looma. 

Samuti ÕK facebooki - lehe kaanepilt.

2. Ühtsustunde rõhutamiseks otsustati kasutusele võtta ÕK värvides must T-särk, mille seljal suur kollastes värvides ÕK logo. T- särgile trükkis logo lapsevanem Evelin Reemann.

3. ÕK info vahendamiseks väriti Jaagup Susi eestvedamisel musta värviga üle vana stend ning kujundati kollastes värvides ÕK infostend fuajee seinale.

4. Algatati 1. demokraatlikud ÕK valimised 4.-9. klasside õpilaste hulgas, kus õpilastel oli võimalus kandidaatidele anda oma hääl.

5. Käivitusid hoogsalt ÕK eestvedamisel ja korraldamisel aktiivsed vahetunnid, advendilaat, teemapäevad ja toimus meeskonnavaimu inspireerivad ettevõtmised nagu: meeskonnakoolitus, arutelud, ÕK jõuluõhtu, kevadine hooaja lõpetamine koos uute ÕK liikmetega. Tänu Jaagup Susi eestvedamisele muutusid reklaamivad plakatid ja flaierid esteetiliselt nauditavateks ja omanäolisteks.

6. Mõtestati lahti ÕK tunnusvärvid:

KOLLANE - päikseline ja avatud meel, positiivne hoiak, mis loob rõõmsa pinnase inspireeritud tegutsemiseks

MUST - visadus, nutikus, kriitiline meel, sihikindlus, usaldusväärsus - koos tegutsemise veenvus ja kestvus

7. ÕK oli ühtehoidev, isesesseisev, uhke oma tegemistes ja saavutas lühikese ajaga suure populaarsuse õpilaskonna seas.

8. Tähe klubi tähtede galal tunnustati õpilaskogu

"Parima õpilasesinduse nominendi tiitliga" auhinnaks termoskruus, mis tänaseni ruumis B209 kapil.

9. Kultuurivaldkonna ja vabatahtlike eestvedamisel ilmus pärast pikaajalist pausi uus koolileht. 

10. Väärtuspõhise koostöö aluseks kujundati läbi arutelude välja väätused, mid nimetati koostöö alustaladeks: usaldus, meie-tunne, koostöö, ettevõtlikkus ja loovus

11. Toimus 1.kevadine suurkogu, kus valiti demokraatlikult 1. ÕK president.

III HOOAEG 2012/2013

ÕK koosseis alates kolmandast reast, vasakult: Jaagup Susi (RIT), Raivo-Jaan Õunpuu (ST), Karl Markus Lehtoja (MT), Tormi Sõber (KT), Madis Reemann (KT), Oliver Kalme (ST), Marilind Reemann (president), Timo Tiirats (asepresident), Ülljo Pihus (ST), Käthlyn Grtete Steinvald (vabatahtlik KT), Taali Pihus (MT), Elisabeth Rudanovski (MT), Marleen Klaos (AS), Jaana Krull (MT),  Eva-Lotta Meinart (MT), Ellen Rebecca Kruuse (MT), Katariina Kurina (RIT),  Kristin Tralla (RIT). Fotolt puuduvad: Ave Täkker, Laura Lajal (AS).

Saavutused:

1. Toimusid 2. demokraatlikud valimised.

2. Uue hoo ja oma näo said sporditoimkonna liikmete Oliver Kalme,  Raivo-Jaan Õunpuu ja Ülljo Pihuse eestvedamisel aktiivsed vahetunnid võimlas. Võimalus vahetunde  aktiivselt veeta võimlas muutus ülimalt populaarseks. 

3. ÕK sporditoimkonna poolt algatati Sügispall (jalgpallivõistlus), saalihoki võistlus, saali jalgpall jne, mis jäid silma põhjaliku ettevalmistuse ja läbiviimise osas. Õpilaste huvi osaleda võistlustel oli maksimaalne.

4.  ÕK põhimäärus uuendati, kinnitati ning sõlmiti koostööleping Eesti Õpilasühenduste Liiduga.

5. Kevadball, leiti hulgaliselt sponsoreid ja toetajaid.

6. Esmakordselt esindati Marilnd Reemanni poolt meie kooli õpilaskonda EÕEL-i üldkoosolekul.

7. ÕK juhatus tegi tõhusat koostööd hoolekoguga, olles võimeline esindama õpilaste arvamusi, toetudes läbiviidud küsitlustele.

8. Koostöös ÕKga viidi läbi suurejooneline VANA MAJA PÄEV 100 ning toimus näidendi ajalooline esmaesitus etendus"Vana maja lugu", kostüümid valisisime välja Vanemuise kostüümilaost.

9. ÕK tegevus valiti koolipere poolt AASTA TEGU 2013 VÄÄRILISEKS.

10. Toimus 2. kevadine suurkogu, kus valiti ka ÕK president.

IV HOOAEG 2013/2014

 

ÕK koosseis: Kadri Köidam (president), Ülljo Pihus (asepresident), Laura Köidam (AS), MT:Eva-Lotta Meinart, Kevin Klaos, Laura-Eliis Nukka, ST: Mikk Laos, Jass Reemann, Carol Soovik, KT: Hanna Raudsepp, RIT:Kiur Kaasik.

KKI (klasside kontaktisikud): Tormi Kalle (4.a), Ivika Kruuse, Eliis Evel (4.b), Markus Palatu (5.a), Laura-Eliis Nukka (5.b), 6.a: Jass Reeman, Mikk Laos (KKI), 6.b: Käthlin-Grete Steinvald, Ly-Ann Ventsel, 7a:Tormi Sõber, 7.b: Katariina Kurina, 8.a:Kaspar Treier, 8.b: Ralf-Markus Suss, 9.a: Elisabeth Rudanovski, 9.a: Ülljo Pihus 9.b.

Loodi ÕK (õpilaskogu liikmete) /KKI (klassi kontaktisikute) koosteeliste kogu.

Saavutused:

1. Toimusid ÕK 3. demokraatlikud valimised.

2. Korraldati poliitiline debatt 7.-9. kl õpilastele, milles väitlesid erinevate erakondade esindajad

3. AV  inspireeritud ja pühendunud eestvedaja Ülljo Pihus oli viimane ÕK sporditoimkonna liige, kes jätkas kogu aasta vältel sisuliselt üksinda aktiivsete vahetundide korraldamist, kaasates vahel ka vabatahtlikke. AV hulk nädalas, võimlas, kasvas viiele korrale, iga päev 2 - 3 vahetundi. Seda panust tunnustas vääriliselt taas koolipere, kes valis AASTA TEOKS 2014 AKTIIVSED VAHETUNNDI

4. 4.-9. klasside klassivanemad nimetati ümber klassi kontaktisikuteks (KKI) ning loodi ühine koostööleping ÕK ja KKIde vahel. eesmärgiks koostöö tõhustamine klassidega. KKide rolliks kujunes  nädala hommikuringides käimine ja nädala info vahendamine / jagamine klassides. Loodi ÕK (õpilaskogu liikmete) /KKI (klassi kontaktisikute) koosteeliste kogu.

5. Kollaseid ÕK logoga T-särke hakkasid nüüd kandma ka ühtsuse näitamiseks KKid.

6. Käivitus kooliraadio vabatahtlike Käthlin - Grete Steinvaldi ja Jaana Krulli algatusel - toimkond käis regularselt koos, lepiti kokku saate sisus,  tehti eelproove ja lõpptulemusena sai kuulata 3 x nädalas uudiseid, viidi läbi mänge ning kuulata sai meeleolumuusikat, mille muusikalisti pandi kokku õpilaste poolt. 

6. Meelelahutustoimkonna Ellen Rebecca Kruuse, Eva-Lotta Meinarti, Ivika Kruuse poolt eestveetud teemapäevad olid mõtestatud, hästi ettevalmistatud ja meeldejäävalt, korraldatud, näiteks sõbrapäev, halloween, kall-kolli päev, naeratauste päev.

7. Toimus 3. kevadine suurkogu.

V HOOAEG 2014/2015

Vasakult alates, ülemisest reast alla: Marian Jaarman, Johanna -Eliise Teder, Ralf-Markus Suss, Sander Reemets, Kätryn Varkel, Angeelica Kokla, Liisa Kangur, Ivika Kruuse, Eva-Lotta Meinart, Liis Kivend, Timo Tiirats, Eliis Evel, Rute Reeman, Katariina Luug.

Saavutused:

 - Toimusid 4. demokraatlikud valimised.

- Algatati suur sõbrapäeva tutvumismäng, milles osalesid 1.-9. klasside õpilased.

- Viidi läbi küsitlused ÕK tegevuse kohta.

- Koolilehed sai uue kujunduse ja värvilise näo ÕK kultuuritoimkonna eestvedamisel.

- Toimus 4. kevadine suurkogu.

VI HOOAEG 2015/2016

 

ÕK kooseis: Kristin Tralla (9.b), Jürgen Öövel (8.a), Edith- Helena Juursoo (9.b), Katariina Kurina (9.b), Mikk Laos (9.a), Eva-Lotta Meinart 8.b), Marian Jaarman (9.a) 

VT: Freddy Jakobson, Jass Reemann, Ats Toomsalu.

Saavutused:

- Toimusid V demokraatlikud valimised.

- Kogukondlikul tasandil tehti esmakordselt koostööd nii vanematekoguga (nt. heategevusliku advendilaada korraldamise eestvedamine, kogukonnapäeva korraldusmeeskonnas osalemine) kui ka Supilinna Seltsiga ( Supilinna Päevade platsipäeva korraldusmeeskonans osalemine).

- Kool 25 juubelil, pandi ÕK poolt tugev õlg alla korraldajatena s.h loodi vabatattlike Freddy, Atsi ja Jassi pool suurepärane video, mis kajastas nende ekstreemset hobi) ja põimit see II kontserdiossa.

- Korraldati ülekooliline jõuluduaegne "Õuduste trall" 4.-9. klassidele ning päkapikutrall 1.-3. klassidele.

- Korraldati jõuluball III kooliastme huvilistele.

- ÕK presidendi poolt Mariani jätkati ülekoolilise sõbrapäeva tutbumismänguga

- Märksõnadeks olid: ettevõtlikkus, pühendumine, loomingulisus ja koostöö.

- Toimus 5. kevadine suurkogu, kus tutvustati ka küsitluse tulemusi, mis puudutas ÕK tegevust ja valiti ÕK president.

VI HOOAEG 2016/2017

 Ülemisest reast alates: Raneli Reinaus, Heilika Soodla, Anu-Kristel Unt, Karolina Luht, Ranno samuel Adson, Nora Kaplinski, Hendrik Tiirats, Iiris Greta Anita Jämsen, Karmen Värk ja kätel lamab EVa-Lota Meinart (ÕK president).

- Toimusid VI demokraatlikud valimised.

- Esmakordselt viidi isesesivalt läbi ÕK eestvedamisel mõttetalgud, kus kasutati osaluskohviku meetodit (huvijuhina õpetasin meetodit kasutama ning osaluskohvikut korraldama). Väga põhjalik töö aj super hea tulemus! Valmis ÕK ja õpialste ühine tegevusplaan aastaks. 

- Aktiivselt panustati vunk-vahetundide korraldamisse /läbiviimisse, korraldati viimane ülekooliline jõulutrall 4.-9. klasside õpilastele.

- Korraldati kiusamisvastane õhtu "EI kiusamisele", mille sisuks: kiusamisküistluse tulemuste tutvustamine, kiusamist puudutava filmi koosvaatamine ja õhtu lõpetas arutelu, mis puudutas nii vaaadatud filmi muljete jagamist kui ka kiusamisega kokkupuuteid igapäevaelus.

- Küsitlus "Mida arvad kooli toidust", mille tulemusi kajastati nii õpilaste hulgas kui ka hoolekogu koosolekul, keskmes taimetoitlastele menüüsse toiduvaliku lisamine.

- Hommikuringide eestvedamist ja ettevalmistust vedasid nüüd ÕK kommunikatsioonivaldkonna liikmed.

- Muusikaraadio vahetundides jätkus.

- Panustati jätkuvalt tematiliste vahetundide korraldamisse. Samuti pandi õlg alla emakeelenädala temaatiliste ülesannete koostamisele, kus õpilastel tuli erinevatel korrustel olevaid ülesandeid auhinna saamisesk kogu nädala vältel lahendada.

- Kooli erinevate sündmuste juhtimsse panustasid palju aega ja energiat Karolina ja Karmen.

- Kogukondlikku tegevusse ja koostöö vanematekoguga jätkus advendilaada ja kogukonnapäeva korraldamises. Samuti oldi kaasatud Supilinna Päevade Platsipäeval.

- Osaleti  Tartu õpilasesinduste meeskondlikul koolitusel.

- Toimusid väga sisutihedad arutelud ja iganädalased kokkusaamises.

- Toimus VI kevadine suurkogu.

VII HOOAEG 2017/2018

Leonard Ladva- president.

Raneli Reinaus – kommunikatsiooni/avaliku poliitika valdkondade juht, 

Ranno Samuel Adson – meelelahutusvaldkonna juht.

Vabatahtlik: Kaspar Jesmin.

Saavutused:

- Toimusid ÕK VII demokraatlikud valimised.

- Viidi läbi isesesivalt aastaplaani koostamiseks MÕTTEMARU 4.-9. kl õpilaste hulgas.

- Osaleti Tartu õpilasesinduste orienteerumisel ja öökoolis, kus  võideti tiitlid, mis andis neile õiguse korraldada IV öökool 2019 meie koolis.

- Panustati kogukonnapäeval ja advendilaadal töötoa ja kohvikuga ning osaleti Supilnna päevade Platsipäeval.

- Kõige suurema panuse andis Ranno Samuel Adson, kes korraldas kogu kooliaasta vältel muusikavahetunde ning pani õla alla kooli sündmuste korraldamisel, just tehnilise külje pealt. 

- Korraldati Ranno eestvedamisel 1. scrabble võistlus 4.-9. klassideni.

Toimus ÕK VII kevadine suurkogu Leonardi eestvedamisel.

 IX HOOAEG 2018/2019

 Liisa Maria Võhmar (7.c)  - ÕK president;

Holger Tiismus (8.a) - kultuurivaldkonna juht.

Annabel Kuul (8.a) - kommunikatsioonivaldkonna juht;

Ivika Kruuse (9.b) - meelelahutusvaldkonna juht;

Angeelica Kokla (9.b) - meelelahutusvaldkonna liige.

Raneli Reinaus (9.b) - avaliku poliitika valdkonna juht.

Saavutused:

- Toimusid VIII demokraatlikud valimised.

- Istutati kooli juurde kuuseke, mis oli kingituseks Õpilasliidu üldkoosolekult kõikide koolidele.

- Hommikuringide isesesisev ettevalmistamine, juhtimine ja läbiviimine, Annabel.

- Uued sündmused: kokandusvõistlus ja Aasia õhtu, Ivika ja Angeelica.

- Põnevamad teemavahetunnid nagu sokipäev ja halloween.

- Muusikavahetundide aastaringne korraldamine, Holger.

- Tartu õpilasesinduste IV öökool "Öös on asju", panustasid korraldamisse, kuid suur roll huvijuhil, samuti 6.b klassi vungirühmal ja õpetaja Gerttu Vaheril. Osalejaid oli 78!

 Toimus ÕK VIII kevadine suurkogu, Liisa Maria juhtimisel.

TÄNUKIRI

Need ÜHEKSA AASTAT on olnud vaimustavalt tegus aeg tänu teile, mu arnsad õpilaskogu liikmed!

Sellesse koosoldud aega on põimitud rohkesti õppetunde, teostunud ideid, väärtuslikke kogemusi, aga ka pikki väsitavad õhtutunde ja mittemõistmist.

Teie olete olnud Kesklinna kooli õpilaste esindajad oma kõige paremal moel või just nii, nagu kõige paremaks pidasite ja oskasite. Olete esindanud õpilasi hoolekogus, vanematekogus ja Eesti Õpilasliidu poolt korraldatud üldkoosolekutel.

Olete väärtustanud loomingulist, ettevõtlikkust, koostööd ja häid suhteid. Andnud ning saanud palju väärtuslikke õppetunde, võtnud vastu väljakutseid ning uskunud oma ettevõtmistesse iga hinna eest. Olete tundma õppinud uusi inimesi ja saanud rohkem teadmisi iseenda kohta.

Olete andnud oma näo Tartu Kesklinna Kooli üheksa hooaja õpilaskogudele ja jätnud olulise jälje meie kooli loosse. 

Olete panustanud palju aega ühtsustunde loomisele ja omanäoliste tegevuste elluviimisse ikka selleks, et meie koolielus oleks veel rohkem sõbralikkust, värvi, rõõmu ja särtsu. Teie olete inspireerinud paljusid kaasõpilasi maailma muutma läbi oma tegude ja lugude.

TUHAT TÄNU KÕIKIDE ÕPPETUNDIE JA KOOSTÖÖ EEST!

Huvijuht Anne Kulamaa.

2.oktoober 2019.

 Vahetapp õpilaste esindamises....

 Uus õpilaste ühendus - ÕPILASTE KOGU 2019 /2020

Alates 2019/2020 aasta oktoobrist alustasime koos õpilastega otsima uut lähenemisviisi ja juurutama teistmoodi süsteemi õpilaste kaasamiseks rohujuure tasandilt ehk siis klasside tasandilt.

Sammud uue õpilasühenduse - ÕPILASTE KOGU - kujunemisel 2019/2020

1. samm: klasside usaldusisikute, kontaktisikute ja vungirühmade rolli ja/tegevuste sõnastamine, klassides täiendusettepanekute tegemine ja klassisisisene valimine. 

Klassi kontaktisik  (KKI)  - valitakse klassi õpilaste poolt üheks kooliaastaks.

KKI ülesanded: 

  • nädala kaja (infoleht) edastamine ja vahendamine klassi õpilastele esmaspäevase päeva jooksul, aineõpetajaga kokkulepitud tunni alguses või lõpus;

  • oma klassi poolt algatatud väljakutsete  ja / või ettevõtmiste kajastamiseks info vahendamine hommikuringis;

  • õigeaegne tagasisidestamine kokku lepitud kuupäevaks;

esmaspäeviti kell 9.02 - 9.10 hommikuringides osalemine, ruumis B209.

 

Klassi usaldusisik - on klassi esindaja, kes valitakse klassi õpilaste poolt üheks õppeaastaks. 

 

Klassi usaldusisiku ülesanded oma klassis:

  • klassi õpilaste arvamuste,  ettepanekute, probleemide, analüüsija, lahenduste otsija koostöös klassiga ja  koondaja. 

  • klassi õpilaste koondatud probleemide ja ettepanekute vahendamine kooliastme usaldusisikule.

  • klassi õpilaste õiguste eest seisja ning klassijuhataja või vanemate kaudu vanematekogule klassi probleemide ja ettepanekute esitamine.

  • klassi õpilaste arvamuste esindamine ja aktiivne kaasa rääkimine & mõtlemine  usaldusisikute aruteludel 2 x kuus, sellest videosilla kaudu 1 x kord.kuus.

Klasside vungirühmad on vungisõbtad, kes ...

- väärtustavad ja edendavad liikumist eelkõige vahetundies, aga soovi korral ka kooliväliselt; - võtavad vastutuse ja korraldavad iseseisvalt erinevaid liikumistegevusi; - hoolitsevad plakatite kujundamise ja päevakajalisuse - tegevuse lõpetamisel eemaldamise eest; - osalevad võimalusel 2 x aastas vungi rühmadele mõeldud refleksioonidel; - VR alustavad tegevust 2. novembrist.

 

2. samm: klassi usaldusisikute arutelude rutiini loomine 1 x kuus ja korraldamine, klassi kontaktisikute jätkuv kaasamine läbi hommikuringide (nädala kaja kaudu info jagamine), vungirühmade tegevuse jätkamine, uute vungirühmade haakumine (aktiivsed vahetunnid).

3.samm: uue ÕK logo/moto "Koos teeme kõike paremini" valimine klassides ja logo konkursi korraldamine - võidutööks valiti Mirjam Märtini (5.b) logo,

Mirjam Märtini võidutöö paistis silma kõige terviklikuma lahenduse poolest ning kogus 86 häält.

Jaanuarist märtsini oli kõigil võimalus osaleda uue õpilaskogu loomise konkursil, mis põhines 6.a k õpilase Holger Männiku poolt loodud kavandil, mis kogus klasside usaldusisikute poolt läbiviidud küsitluse tulemusena kõige enim hääli.

Logo konkursile esitas oma nägemust  osales 12 õpilast. Valminud töödest pandi AII klaasgalerii seinale üles näitus.  Märtsi 1. nädala jooksul oli kõigil võimalus anda üks hääl tööle, mis kõige enam meeldis. Hääletussedeleid loendas ja kokkuvõtte tegi Anne Kulamaa.

II Helis Johanna Roll, 64 häält.

III:Tuule Eelma, 60 häält.