ÕK KUJUNEMISLUGU AASTATEL 1998 - 2013 (KEVAD).

1998-2005- õpilasesinduse loomine ja edenemine.

2005 -2010 (kevad) TKLK-s õpilasesindus ei tegutsenud. Õpilastevahelist infovahetust jätkas klassivanemate kogu (1 x nädalas infominutid).

ÕPILASKOGU TAASSÜND 2010-2013 (kevad).

Loe veel