AASTA TEGU nimetus antakse sündmusele või ettevõtmisele, mis on õppeaasta jooksul

koolile olulise tähtsusega ning mõjutanud positiivselt kooli arengut ja tuntust. 

AASTA TEGU valitakse õpilaste, koolitöötajate ja lastevanemate poolt hääletuse teel maikuu jooksul. 

AASTA TEGU rändkarikas antakse üle kooliaasta viimasel kogunemisel - kooliaasta lõpetamisel.

AASTA TEGU 2017 - Meie kooli kooride (lastekoor, mudilaskoor) ning muusikaõpetaja
Heli Sarapuu suurepärane töö ja saavutused. 169 häält. 

Esile tõsteti...

II KOHT, ADVENDILAAT, 118 häält

III KOHT, VUNK-liikumise väärtustamine tundides, vahetundides ja tunnivälisel ajal, 101 häält.

IV KOHT, KOGUKONNAPÄEV, 76 häält.

V KOHT, SÄRAVATE TÄHTEDE GALA, 16 häält.

AASTA TEGU 2016 - II Kogukonnapäev,173 häält.

Päev sai teoks paljude vanemate, õpilaste ja õpetajate koostöös.

Rändakrikas anti üle kogukonnapäeva eestvedajale Liisa - Lota Kaivole (lapsevanem).

Esile tõsteti...

LAUATENNISE LAUDADE MEISTERDAMINE FUAJESSE, 172 häält.

Projekti juht õpetaja Vahur Vahtra ning teostajad II ja III kooliastme poisid.

AULA LAVA EHITUS, 91 häält.

Lava projekti juht Annika Pakk ja ehitajad: Rainer Ots, Toomas Jõgi, Arvi Uustalu, Rait Ress, Arvi Uustalu, Toomas Jõgi, Kalle Kulbok.

Lava ehituse hooandjad.

VUNGIRADA, 36 häält.

Projekti "VUNK - LIIKUMA KUTSUV KOOL" eestvedajad on  lapsevanem Liisa - Lotta Kaivo ja Alo Lõoke, hoogu andis TÜ Liikumislabor.

VUNGISÕBRAD 2016 on inimesed, kes on võtnud liikumise teadliku edendamise nii tundides kui ka vahetundides oma südameasjaks:

Eva-Lotta Meinart (8.b), Freddy Jakobson, Jürgen Öövel, Joosep Jagomägi, Mikk Laos,  Jass Reemann (8.a), Ats Toomsalu (7.a), Kadri Tein,

Marko Mumm (kehalise kasvatuse õpetajad), Kristi Paju, Kaisa Vaher (inglise keele õpetajad), 1.b klassi õpilased ja klassijuhataja Ly Ambos ning huvijuht Anne Kulamaa.

AASTA TEGU 2015 - Politseipäev, 197 häält.

Päeva algataja Sirje Parol (õpetaja), korraldaja Piia Tint (lapsevanem).

Esile tõsteti:

KOGUKONNAPÄEV, 196 häält, päev sai teoks paljude vanemate, õpilaste ja õpetajate koostööl.

Projekti eestvedajad: Kristel Ress, Jaak-Albert Metsoja, Merle-Karro Kalberg (lapevanemad), Anne Kulamaa (huvijuht).

ROBOOTIKA tulemuslik tegevus, 106 häält.

Ringi juhid: Madis Kauts, Kairi Kotkas, Rille Jüriado (õpetajad).

KESKLINNA KOOLI PIIGA valimised, 14 häält.

Korraldaja Sandra Sarapuu (loovtöö), juhendaja Anne Kulamaa.

AASTA TEGU 2014 - Aktiivsed vahetunnid,136 häält (30,6%).

Korraldajad ÕK sporditoimkond: Ülljo Pihus, Mikk Laos, Rasmus Luha, Jass Reemann.

Esile tõsteti...
KOLMAPÄEVANE KOOLIRAADIO, 109 häält (23, 9 %).

Kooliraadio algatajad ja idee teostajad Käthlin-Grete Steinvald, Jaana Krull (õpilased).

SÄRAVATE TÄHTEDE GALA, 96 häält (21, 60%).

Idee ja teostus: Anne Kulamaa.

ÜKS PÄEV RATASTOOLIS, 72 häält (16, 2 %),

Projekti agatajad ja idee teostajad: 7. a kl õpilased Eik - Martin Simson, Ekke-Juhan Liivak, Kristjan Koitla, Robin Vahi (loovtöö).

Innustajad ja juhendajad: Kristi Paju (õpetaja), Hele-Riit Vällik (Tartu Lille Maja direktor).

SEGAKOOR, 34 häält (7,6%),

Segakoori looja ja juhendaja Heli Sarapuu (muusikaõpetaja).

AASTA TEGU 2013 - Õpilaskogu (ÕK)  järjepidevust hoidev ja õpilaskonda kaasav tegevus.

Esile tõsteti...

VANA MAJA PÄEV s.h ETENDUS "Ühe kooli lugu 1805-1912"

Päeva algataja ja stsenaariumi autor:Anne Kulamaa, päev sai teoks koostöös õpetajatega.

AASTA TEGU 2012 - KOOLILAUL -  viis & sõnad Margit Paju "Meie armas kool" .

Esile tõsteti...
ÕPILASKOGU (ÕK) KAASAV TEGEVUS.
KOOLILEHT "Kesklinna Kooli Kroonika".
JÕULUKONTSERT JAANI KIRIKUS.