Sellel lehel avaldab direktor kiitust kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende juhendajatele.

06.06.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli esindamise eest "Kaitse end ja aita teist". Käskkiri. 

22.05.2018 Kiituse avaldamine õpilastele koolielu edendamise eest. Käskkiri. 
18.05.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli esindamise eest karjääriteemalisel maastikumängul. Käskkiri. 
16.05.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli esindamise eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursil. Käskkiri. 
18.04.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli esindamise eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursil. Käskkiri. 
17.04.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli esindamise eest õposkuste võistlustel. Käskkiri. 
17.04.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Käskkiri. 
11.04.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli eduka esindamise eest käsitöö konkursil. Käskkiri.
29.03.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli eduka esindamise eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursil. Käskkiri
29.03.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest 3x3 korvpallis. Käskkiri. 
27.03.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli esindamise eest matemaatikavõistlusel. Käskkiri. 
20.03.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli esindamise eest jutuvestjate päeval. Käskkiri. 
19.03.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli esindamise eest vabariiklikul muusikaolümpiaadil. Käskkiri. 
14.03.2018 Kiituse avaldamine õpilastele kooli esindamise eest. Käskkiri. 
12.03.2018 Kiituse avaldamine õpilasele kooli eduka esindamise eest matemaatikaolümpiaadil. Käskkiri
27.02.2018 Kiituse avaldamine kooli eduka esindamise eest füüsikaolümpiaadil. Käskkiri. 
19.02.2018 Kiituse avaldamine kooli esindamise eest muusikaolümpiaadil. Käskkiri. 
12.02.2018 Kiituse avaldamine kooli esindamise eest matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus. Käskkiri. 
06.02.2018 Kiituse avaldamine kooli esindamise eest mõtteraginal. Käskkiri. 
25.01.2018 Kiituse avaldamine kooli esindamise eest töö- ja tehnoloogiaõpetuse konkursil. Käskkiri. 
24.01.2018 Kiituse avaldamine kooli eduka esindamise eest etluskonkursil. Käskkiri. 
23.01.2018 Kiituse avaldamine kooli eduka esindamise eest robootika võistlusel. Käskkiri. 
05.12.2017 Kiituse avaldamine panuse eest tunnivälise tegevusega seotud aktiivsetele õpilastele. Käskkiri. 
07.12.2017 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest käsitöö ja kodunduse õppijate koostööpäeval.  Käskkiri. 
07.12.2017 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest vabariiklikul geograafianädala veebiturniiril. Käskkiri. 
30.11.2017 Kiituse avldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest spordis. Käskkiri. 
16.11.2017 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest viie kooli kohtumisel. Käskkiri. 
16.11.2017 Kiituse avaldamine õpilastele kooli eduka esindamise eest robootikavõistlusel. Käskkiri. 
09.11.2017 Kiituse avaldamine õpilastele. Käskkiri. 
25.09.2017 Kiituse avaldamine tüdrukutele suurepärase saavutuse eest kergejõustiku võistlustel. Käskkiri. 
19.10.2017 Kiituse avaldamine õpilasele kooli esindamise eest omaloomingu võistlusel. Käskkiri. 
20.10.2017 Kiituse avaldamine õpilastele kooli esindamise eest saalihokis. Käskkiri. Pilt, pilt, pilt, pilt, pilt