Meie kooli haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija on õpetaja Miina Sarapuu

Vastuvõtuaeg teisipäeval kell 14.15-15.00 (kokkuleppel ka muul ajal) Ruum B404  

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel
ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks,
koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.