ÕPILASKOGU PROTOKOLLID ja TEGVUSPLAANID

2017/2018 TEGVUSAASTA

ÕK VIII koosseisu valimispäeva raport, 28.09.17.

ÕK protokoll nr1, 3.10.17

ÕK protokoll nr2, 19.10.17. Lisa 1. Aasta tegevusplaan, eesmärk ja moto. Lisa 2. Suurkogu liikmete nimekiri.

2016/2017 TEGEVUSAASTA

PROTOKOLL NR1, 11.10.2016. Lisa1. Aasta tegevusplaan, eesmärgid ja väärtused.

PROTOKOLL NR 2, 27.04.2017. Lisa 1. Ülevaade VI hooaja tegevusest.

2015/2016 TEGEVUSAASTA.

PROTOKOLL NR 1, 8.10.2015, lisa 1. Suurkogul osalejate nimekiri, lisa 2. AASTA TEGEVUSPLAAN.

PROTOKOLL NR 2., 28.04. 2016, lisa 1. AASTAARUANNE.

2014/2015 TEGEVUSAASTA.

PROTOKOLL NR.1

PROTOKOLL NR.2, lisa: AASTAPLAAN

PROTOKOLL NR.3, lisa 1: SUURKOGU LIIKMETE NIMEKIRI, lisa 2: ÕK AASTAARUANNE

Suurkogu, 29.04.2015. Anne Kulamaa foto.