ÕPILASKOGU PROTOKOLLID ja TEGVUSPLAANID

2018/2019 TEGEVUSAASTA, 9.hooaeg

8. demokraatlikud valimised, 27.09.18, raport.

ÕK protokoll nr 1, 28.09.18.

ÕK protokoll nr 2, 23.11.19.

Lisa 1. 82 kaardistatud ideed.

Lisa 2. Õpilaste aasta tegevusplaan.

Lisa 3. Suurkogu liikmete nimekiri.

ÕK protokoll nr 3, 15.04.19

Lisa 1. TKLK ÕK aastaaruanne.

2017/2018 TEGVUSAASTA, 8.hooaeg.

ÕK VIII koosseisu valimispäeva raport, 28.09.17.

ÕK protokoll nr1, 3.10.17

ÕK protokoll nr2, 19.10.17. Lisa 1. Aasta tegevusplaan, eesmärk ja moto. Lisa 2. Suurkogu liikmete nimekiri.

ÕK protokoll nr.3, 19.04.18, Lisa 1. ÕK VIII hhoaja tegevusaasta aruanne

Kevadine suurkogu, 19.aprill 2018.

2016/2017 TEGEVUSAASTA, 7. hooaeg.

PROTOKOLL NR1, 11.10.2016. Lisa1. Aasta tegevusplaan, eesmärgid ja väärtused.

PROTOKOLL NR 2, 27.04.2017. Lisa 1. Ülevaade VI hooaja tegevusest.

2015/2016 TEGEVUSAASTA, 6.hooaeg.

PROTOKOLL NR 1, 8.10.2015, lisa 1. Suurkogul osalejate nimekiri, lisa 2. AASTA TEGEVUSPLAAN.

PROTOKOLL NR 2., 28.04. 2016, lisa 1. AASTAARUANNE.

2014/2015 TEGEVUSAASTA, 5.hooaeg.

PROTOKOLL NR.1

PROTOKOLL NR.2, lisa: AASTAPLAAN

PROTOKOLL NR.3, lisa 1: SUURKOGU LIIKMETE NIMEKIRI, lisa 2: ÕK AASTAARUANNE

Suurkogu, 29.04.2015. Anne Kulamaa foto.