TAGASIVAADE 2017/2018, aitäh kaasteeline!

LIIKUMINE

IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajaKaasatud
Kergejõustikupäev TÜ staadionil          K. Tein, M.MummA.Kulamaa
JJ-Street tantsuklubi, sulgpalli ja korvpalliklubid.
Talispordipäev"Sajaga tuiskasime talve!"          K.TeinA.Kulamaa, 8.a: K.J.Kuznetsov, R.Lindmäe
Liikumispäev"Koos Tartu koolidega"          K.TeinA.Kulamaa, M. Mumm
III Vungipäev 7.-8., idee, koordineerija.          A.Kulamaa 
III Vungipäev 7.-8, teostajad          Otepää Golfiklubi mk: O.Treufeldt, S.Pormeister; Slickline treener K.Kullamaa
III Vungipäev"Fotojaht Toomel"          T.Pukk (lv) 
III Vungipäev"Fotojaht Supilinnas"          R. Pauklin 
III Vungipäev 1.-2.          K. Kaljuste 
Toomel "Mängides suvesse" 1.-2.          A.KulamaaK. Petersell
Matkapäev 3.-8.          Klassijuh. 
Talvine matk õpetajatele          K.Kaljuste 
Õpetajad, Pokumaa seiklusrajale!          K.Kaljuste 
Vunk-vahetund:tantsuvunk          3.b VRA.Kulamaa
Vunk-vahetund:mänguvunk          5.b VR 
Vunk-vahetund:virgutusvõimlemine          9.a VR 
Vunk-vahetund: kossuvahetund          9.b VR 
Vunk-vahetund: pinksivunk          4.b VR 
Vunk-vahetund:AV          3.a VR 
Vunk-vahetund:AV          4.a VR 
Teistmood vahetunnid          TÜ prakti-kandidA.Kulamaa
Saalijalgpall          8.a:  
Jürikuine jalgpall          3.c  
Saalihoki võistlus        -  3.a 
KR: võitluskunstid          L.Ööpik 
KR: laste jooga          K.Varik 
KR: saalihoki          S.Hannus 
KR: spordiring          K.Tein 
KR: õuemängude ring 1. kl          A.Kulamaa 
KR: rahvatants          K.Petersell 
I mäng: "Tutvu vungirajaga, ül: 1-20"          A.Kulamaa 
II mäng:"Keelenohikud vungirajale"          A.KulamaaR.Pauklin 
III mäng:"Avasta ilusaid sõnu ja lauseid"          A.Kulamaa 
IV Metspäeval metsa istutamine.          Ahto Kangur (lv), EPMÜ, Järvselja Õppe-ja Katsemetskond ning Metsahoiu Sihtasutus.K. Kaljuste, M.Pärdi, M.Põllumäe
Õuevahetunnid 1. kl          A.Kulamaa 
Õuevahetundidesse kutse kõigile          K.Kaljuste, G.VaherM.Pärdi
Õuevahetunnid kooli päevakavas          K.Länts, K.Kaljuste, G.VaherKõik õpetajad
Matemaatiline orienteerumine          T.Karri, K.Avi, A.Raiste 
Tutipäev          8.a K.Tiismus 8.b I.ReinvaldA.Kulamaa

 

"Lumine õnnitlus EV 100 sünnipäevaks", foto ja idee talispordipäevalt K. Tein.

Valdkond LIIKUMINE arvudes:

Spordipäevad2september, jaanuar
IV Vungipäev1juuni
Matkapäevad3jaanuar, aprill, juuni
Pallivõistlused3november, detsember, aprill
Matemaatiline orienteerumine1jaanuar
Tutipäev1mai
IV Metsapäev1mai
Vahetundidega seotud...  
Liikumispäev kõrvuti Tartu koolidega1mai
Teistmoodi vahetunnid TÜ vahetunnipraktikantidega7oktoober-detsember
VUNK-vahetunnid koos 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.b, 9.a, 9.b vungirühmadega oktoober-aprill, 1 x nädalas
Kooliringid6oktoober-mai, 1x nädalas
Õuevahetunnid 1.kl 2 x n. september-veebruar
Õuevahetundidesse kutse alates 4. 1 x nädalas, jaanuar-veebruar
Õuevahetunnid ametlikult kooli päevkavas Alates märtsist
Vungiraja mängud3Veebruaris kolme nädala jooksul


7.-8. kl vungipäev koos meie vilistlase Kristjan Kullamaaga."Tasakaal", foto autor A.Kulamaa.

KULTUUR

Lastepäev"Teeme ise muusikat". Fotol Reigo Ahvena löökpillide tuba Vanemuise kontserdimajas.

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajaKaasatud
Virumaa Noorteorkestri kontsert          T.PeaskeA.Kulamaa
Etendus "Mina ja mina"          SussiteaterA.Kulamaa
Teeme ise muusikat: käsikellad          I.LaiA.Kulamaa, Ü.Lehtmäe
Teeme ise muusikat: löökpillid          R.AhvenA.Kulamaa, Ü.Lehtmäe
Teeme ise muusikat: omalooming          L.KuurmaA.Kulamaa, Ü.Lehtmäe
Teeme ise muusikat: räppimine          J. SaksA.Kulamaa, Ü.Lehtmäe
Tartumaa tantsupidu"Vaba sada"          K.PetersellA.Kulamaa
Kagu-Eestu rahvatantsupidu          K.PetersellM.Pärdi, V.Vahtra, M.Pärdi
Võimlemispidu Tamme staadionil          K.PetersellL.Aasajärv, J.Urubkova

Virumaa Noorteorkestti kontsert (dirigent T. Peaske) kooli sünnipäeval, foto autor A.Kulamaa.

Valdkond KULTUUR arvudes:

Kontserdid1november
Etendused1märts
Muusikalised õpitoad1veebruar
Tantsupeod2märts, mai
Võimlemispidu1mai

 

Foto" Pastelde sidumine ehk hetk enne tantsupõrandale minekut", Tartumaa rahvatantsupidu"Vaba sada", 

foto autor A.Kulamaa.

MEELELAHUTUS/ KONTSERDID

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud
Jõulukontsert Jaani kirikus          A.KulamaaR.Rõõmusaare, A.Kivilo, K.Ragul
Mudilaskoori jõulukontsert Tartu Linnamuuseumis          R.Rõõmusaare 
Muusikaline retk" Päikseline ring ümber kooliaasta ehk kingitud lood"          A.KulamaaK.Petersell, R.Rõõmsuaare

Muusikaline retk" Kingitud lood ehk ring ümber päikselise kooliaasta", foto autor H.Võsu

MEELELAHUTUS/ NÄITUSED

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajaKaasatud
"Joonistasin muusikat - pildikesi Virumaa Noorteorkestri kontserdilt"          A. KulamaaK.Rajasaar
EV 100" Meie Eestimaa"          M.KriisaK.Tuvik, G.Vaher, R.Jüriado
EV100"Koolimaja pidumeeleollu"          M.KriisaK.Ragul, V.Vahtra, K.Varrik
Vaimse tervise nädala raames uste kaunistamine "Elavad uksed"          K.KaljusteK.Rajasaar, J.Urubkova
Vungiraja mängu sõnadest inspireeritud omaloominguliste luuletuste sein....          A.Kulamaa 
"Inimese anatoomia", 4.b kl õpilaste projektitööd loodusõpetuse tunnis          G.VaherA.Kulamaa

EV 100 - õpilaste omaloominguliste tööde näituse plakat, juhendaja M.Kriisa.

MEELELAHUTUS

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud
TP: halloween          ÕK 
TP: Naerta ometi!          ÕK 
TP: kalli-kolli päev          ÕK 
Muusikavahetunnid          R. S. Adson 
Sõbrapäev          ÕK 
Bay Blade Burst võistlus          3.a 
Õpetajate päev          9.a, 9.bKõik õpetajad
Kinoõhtu          L.Rossner 
Kinoõhtu tüdrukutele          M. Põllumäe 
Scrabble võistlus /hariv lauamäng          R.S.AdsonKKId
Malevõistlus /hariv lauamäng          A.UibosA.Kulamaa
             

Valdkond MEELELAHUTUS arvudes:

Kontserdid3detsember, mai
Näitused s.h EV 100 koolimaja kujundamine6november, veebruar, märts, aprill
Teemavahetunnid3oktoober, jaanuar
Teemapäevad2oktoober, veebruar
Kinoõhtud2oktoober, aprill
Võistlused3detsember, jaanuar

Muusikavahetunnid "Ranno raadio", 2 x nädalas (oktoober - mai).

Vaimse tervise nädal "Elavad uksed" (kaasa tõmbaja K.Kaljuste), lapsi juhendas K.Rajasaar.

3.a klassi õpilaste kujundatud logopeedi uks "Me hoolime!" (ülemine foto).

3.c klassi õpilaste kujundatud koduklassi uks"Oleme täpsed" (alumine foto).

KAASAMINE

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud

ÕK VIII koosseisu valimised

          Vabatahtlikud 
IV Kogukonnapäev          Vanematekogu, R.Lehtla, K.Valdre.A.Kulamaa
Haridusakadeemia loengud          T.RistolainenK.Länts, K.Varrik
Mõttemaru          ÕK 
Sügisene suurkogu          ÕKA.Kulamaa
Kevadine suurkogu          ÕKA.Kulamaa
Hommikuringid klasside kontaktisikutele          ÕKA.Kulamaa
Koolieelikute õhtu          K.LäntsK.Tõnson

Valdkond KAASAMINE arvudes:

Loengud1september, mai
Arutelud1oktoober
Suurkogud2oktoober, aprill
Kommunikatsioon/hommikuringid oktoober-aprill, igal esmaspäeval
Koolieelikute õhtu1mai
IV Kogukonnapäev 1aprill

Kogukonnapäeva plakati kujundas Reet Lehta.

AINEPÄEVAD

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud
Emakeelepäev: Kõnevõistlus          Anne KulamaaR.Pauklin, K.Ragul, A.Kalda, V-S.Kiriland, L.Kaasik, P.Bristol
Lugemisvõistlus          L.Aasajärv, S.ParolH.Vilep, M.Pärdi
Emakeelepäev: ülekooliline etteütlus          K.RagulM.Pärdi
Emakeelepäev: üleriigiline etteütlus          R.Pauklin 
Matemaatikapäev: peast arvutamine          A.Raiste, T.Karriaineõpetajad
Matemaatikapäev: sudoku          T.VunkT.Karri
Matemaatikapäev: nuputa          T.Karriaineõpetajad
Matemaatikapäev: Känguru          A.Raiste, K.Avi 
Võõrkeelte päevad          K.Paju, J. KarajevaK.Metsar, B.Usin

KOOSTÖÖPÄEVAD

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud
Koolikohvikute ja töötubade päev          R.PauklinKõik õpetajad
Karjääripäev          K.KotkasKõik õpetajad
Turvalisuse päev          R.Jüriado 
-Päästeamet          R. Laanemaa 
-Kunstiteraapia          K.Tuvik 
-Töömasinate ohutus          V.Vahtra 
- Tervislikult toitumisest          M Pärdi 
-Liiklusohutus          K.Kaljuste 
- Liikuspolitsei          K. Tuvi, V. TõnuvereK.Kotkas
- Tervisega seonduva ristsõna koostamine ja elektrooniline koostamine          K.Avi 
- Mürktaimed          A.Leuska-Tattar 
- Kodukeemia -ohtlik või ohutu?          K.Tiismus 
-Elustamine          M.Põllumäe 
-Trauma käsitlemine          K.Rillo 
- Verejooksud ja sidumine          Dr.Mäger 
-Esmaabi ABC-õppefilmid          I.Reinvald 
-Plahvatusohtlikud ained          K.Tammine 
-Kannatanu aitamine          P.Leola 
- Jalgratta korrashoid            

Aine -ja koostööpäevad arvudes:

Emakeel2märts
Matemaatika4jaanuar, märts
Võõrkeeled aprill, kogu nädala vältel lõimitud ainetundidisse
Koolikohvikute ja töötubade päeva1detsember
Karjääripäev1aprill
Turvalisuse päev1juuni
 Kokku + võõrkeelte nädala tegemised.

TÄNUSÜNDMUSED & KOGUNEMISED

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud
Kool 28!          A.KulamaaK.Ragul
Parimate vungisõprade tänamine          A.KulamaaK.Vilson
Matemaatikute tänamine          K.VilsonK.Länts
Tänuhommik klassi kontaktisikutele          A.Kulamaa 
Direktori vastuvõtt parimatele          K.VilsonK.Varrik
Innukate vungiraja mängijate tänamine          A.Kulamaa 
Kooliaasta lõpp: kogunemine          K.VilsonK.Länts
Tänuhetk parimatele joonistajatele " Virumaa Noorteorkestri kontsert pildis"          A.Kulamaa 

AKTUSED

 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIEestvedajadKaasatud
Avaaktused          

A.Kulamaa

R.Rõõmsaare
EV aktused          A.KulamaaR.Rõõmusaare K.Petersell
Põhikooli lõpuaktus          A.KulamaaR.Jüriado, A.Kivilo

Tseremooniad ja tänusündmused arvudes:

Aktused3september, veebuar, juuni
Kogunemised2november, juuni
Vastuvõtt1juuni
Tänuhetked5november, detsember, aprill
Kokku11 

Kooliaasta motoks oli" Mina olen eeskuju".

 õpilaste eestvedamised
 koolitöötajate/õpetajate eestvedamised
 lapsvanemate eestvedamised
 koostööpartnerite eestvedamised

Sündmuste mosaiik sai värviline, aitäh kõigile inspireeritud panustajatele!

"Ja ruum sai päikest täis" 2.c klass, juhendaja Katrin Rajasaar.

PÄIKSELIST SUVE!

Tagasivaate koostas Anne Kulamaa, 9.-11. juuni 2018.

TUHAT TÄNU, HEAD KAASTEELISED 2013 - 2017.

Värvide tähendusedPanustajd, algatajad, hooandjad.
 Õpetajate ja teiste koolitöötajate panus (algatajad, eestvedajad).
 Õpilaste, s.h õpilaskogu panus (algatajad, eestvedajad).
 Vanemate panus 8algatajad, eestvedajad).
 Teised hooandjad (projektid).
 Teater, rahvakultuur, muusika jne.

 VÄÄRTUSED MEIE KOOLI ETTEVÕTMISTES, küsitluse lõppraport 23.märts 2016. 

2016/2017 tagasivaade koostatud A.Kulamaa poolt 19.juuni 2017

Graafiline ülevaade ja lisa.

1. TSEREMOONIAD & TÄNUSÜNDMUSED

TSEREMOONIAD: sümbolilised, pidulikus õhustikus toimuvad sündmused13/1414/1515/16
Tarkusepäev   
EV aktused   
Põhikooli lõpuaktus   
TÄNUSÜNDMUSED13/1414/1515/16
ÕPILASSÕBRALIKUMA ÕPETAJA & HEA KOLLEEGI tunnustamine kooli sünnipäevahommikul.   
Kogunemised: edu-ja kiidukirjade üleandmine  - -
Direktori vastuvõtt: parimad õppurid ja inspireeritud tegijad tunnivälises tegevuses.   
Direktori tänuüritus: haridusfestivalil osalejatele tänukirjade üleandmine.   
Direktori tänuüritus: Känguru ja VKK (viie kooli võistlus) osalejate tänamine.   
AASTA TEGU väljakuulutamine, KIITUS-JA EDUKIRJADE üleandmine kooliaasta kogunemisel   

 

2. KOGUKONNAKULTUUR

KOGUKONNAKULTUUR: ettevõtmised toetavad kuuluvustunde ja ühise idenditeedi kujunemist.

13/1414/1515/16
MÕTTETALGUD
 
  
  
OSALUSKOHVIK   
KOGUKONNAPÄEV, hoogu andis projekt"Tuluke"
 
  
  
ADVENDILAAT
   
   

3. TUTVUMISTUUR

 13/1414/1515/16
AVATUD USTE NÄDAL   
KOOLIEELIKUTE ÕHTU   
VAHETUNDIDE VÄÄRTUSTAMINE KOOLIS, aktiivne vahetund & teistmoodi vahetund, hoogu andsid TÜ kehakultuuriteaduskond ja Tartu Haridusfestival ("Tuluke").
   
   
   
   
SPORTLIKE MÄNGUDE MOSAIIK, Tartu Haridusfestival ("Tuluke").   
VUNGIPÄEV KOGUKONNAKOOLIDELE
   
   
   

 

4. KONTSERDID

KONTSERDID13/1414/1515/16
JÕULUJUMALATEENISTUS-KONTSERT JAANI KRIKUS
   
   
MUUSIKALINE VEERANDTUND LINNARAHVALE JAANI KIRIKUS
   
   
MUUSIKALINE RETK"MEIE ARMAS KOOL"   
SÄRAVATE TÄHTEDE GALA
   
   
KOGUKONNAKOOLIDE KONTSERT PAULUSE KIRIKUS, hoogu andis Tartu Haridusfestival.
   
   

 

5. HEATEGEVUS

HEATEGEVUS & ANNETUSED13/1414/1515/16
Annetused kooli fndi andvendilaadalt, 43,59   
TARTU KODUTA LOOMADE VARJUPAIGALE, advendilaada tulu (20%) Taru Koduta Loomade Varjupaigale annetus arendus-ja ehitustegevuseks ülekandena - summas: 210, 96.   
TARTU KODUTA LOOMADE VARJUPAIGALE, advendilaada tulu (7 %) + 5.a kl heategevus 137 + 5.b annetuskastis 25.- + eraannetus 5, 49~ 386, 61
 
 
 
 
 
LAVA EHITUS AULASSE, I kogukonnapäeva lavakohviku annetus, sponsorid Konsum, Sofameistrid OÜ & UPM-Kummene Otepää AS.   
PARDIRALLI, Eesti Vähihaigete Laste Vanemate projekt.   
UNICEFi jõulukaartide müük   

6. KULTUUR

HARIDUS   
Haridusakadeemia, Tuluke, 1. loeng Angela Jakobson "Tunnete juhtimine"   
Haridusakadeemia, Tuluke, 2. loeng Leelo Tiisvelt"Õppijakeskne kool ja õppimist toetav hindamine"   
Haridusakadeemia, Tuluke, 3. loeng, Kristiina Treiel"Mida teha kiusamisega?"   
Haridusakadeemia, Tuluke, 4. loeng, Maria Murumaa-Mengel"Kuidas toetada oma last valikute tegemisel ?"   
Haridusakadeemia, Tuluke, 5. loeng, Piret Tatunts"Pärisvirtuaalmaailma riskid ja võimalused"   
KARJÄÄRIPÄEV   
LINAPÄEV   
METSAPÄEV   
POLITSEIPÄEV   
SÜDAMENÄDAL   
KOLLETAMISPÄEV ÜLENURME PÕLLUMAJANDUSMUUSEUMIS   
ETO, jäätmete sorteerimine, KILE KOJU!   
Lille maja ÕK/KKI ühiskoolitus   
Regionaalne õpilasesinduste koolitus   
EÕELì seminar "Üheskoos kindluseni"   
Tähe Noortekeskus, ÕK profiks!   
ÕK Tartumaa Regionaalne koolitus õpilasesindustele   
Päriselt ka või?!   
Kutsu ajateenija kooli!   
KUNST13/1414/1515/16
Üks päev ratastoolis"Tiia Järvpõllu maalide näitus"   
Pildigalerii"Nõialood", Lysette Tint`i personaalnäitus   
RAHVAKULTUUR
"PÜHA", Tartumaa tantsupidu, rahvatantsijate osalus Anita Kreeni juhendamisel.   
"HINGEPUU", Tartumaa tantsupidu, rahvatantsijate osalus Anita Kreeni juhendamisel.   
"TARTUMAA TALVINE TANTSUPIDU"   
"PUUDUTUSE AEG", XII Noorte tantsu-ja laulupidu, rahvatantsijate osalus Anita Kreeni & kooride osalus Heli Sarapuu juhendamisel.   
OTEPÄÄ TALVINE LAULUPIDU, lastekoori osalus Heli Sarapuu juhendamisel.   
POPKOORIPIDU TARTUS, lastekoori osalus Heli Sarapuu juhendamisel.   
TEATER   
SIRMITEATER KOOLIS13/1414/1515/16
LT Lepatriinu „Leidur Mati”   
Tähtsad asjad   
Eesti LT" Kuhu kaovad asjad?"   
Improteatri etendus   
DRAAMATEATER13/1414/1515/16
Vana roosa maja   
Hõimud   
Leke   
Kuldne Lurich   
VANEMUINE13/1414/1515/16
KOOLIPÄEV TEATRIS   
OOPERIFANTOOM   
TEATER "MUST KAST"13/1414/1515/16
DRAAMA 2015, DRAAMAMÄNG   
PADJATÄIS PÄIKEST   
UUS TEATER13/1414/1515/16
SIIL UDUS   
MUUSIKA   
NORDEA KONTSERDMAJA13/1414/1515/16
BILLI ELLIOTT   
MUUSIKUD KOOLIS   
Valgre laulude muusikahommik   
Silver Sepp ja fantaasiapillid   
VANEMUISE KONTSERDIMAJA13/1414/1515/16
Teeme ise muusikat - löökpillide tuba   
Teeme ise muusikat - hääle-ja kehapillide tuba   
Teeme ise muusikat - nähtamatu rahvamuusika   
Teeme ise muusikat - India muusika   
Teeme ise muusikat - Kreeka muusika   
Teeme ise muusikat - Ukraina muusika   
Teeme ise muusikat - flamenco   
Teeme ise muusikat - Seto leelo   
Teeme ise muusikat - Mandoliini muusika   
Neeme Järvi ja ERSO" Duke Ellington"   
NORDEA KONTSERDIMAJA, Billi Elliott   
LASTE KONVERENTS TEATRIKODUS13/1414/1515/16
Mis on mure?   
Mis on teater?   
Mis on ime?   
Mis on aeg?   
    
   
VIDEOLOOD13/1414/1515/16
Kooli sünnipäevavideo "MEIE ELU", autorid: Jass Reemann, Freddy Jakobson, Ats Toomsalu.   
Naeratuste päeva video"NAERATA OMETI.!", autorid: Katariina Kurina, Edith-Helena Juursoo, Kristin Tralla).   
HALLOWEEN, autor: Katariina Kurina.   
ADVENDILAAT 2015, autor: Katariina Kurina.   
"UUDISHIMU", autorid Eliise Alop, Triinu Kanep, Mattias Jakob Poska, Joosep Ress, Holger Tiismus, Kaarup Öövel (5.a), juhendaja: Kristjan Pütsep.
   
   
"MEIE KOOL", autorid: Jaana Krull, Käthlin-Grete Steinvald, Ria Ranniku (8.b). juhendaja Rille Jüriado (kunsti-ja informaatikaõpetaja).
   
   
LAVA EHITAMISE LUGU, autor Joosep Ress (5.a)   

 

7. VUNK - LIIKUMA KUTSUV KOOL!

VUNK - LIIKUMA KUTSUV KOOL, hooandja TÜ Liikumislabor, TÜ kehakultuuriteaduskond & Maret Pihu.13/1414/1515/16
MAASTIKUMÄNG, RIIGIST-RIIKI   
MAASTIKUMÄNG, NOSTALGILINE SUPILINN   
VNGIRAJA MAHA MÄRKIMINE (sisetervise rada 300 m)
 
 
 
 
 
LIIKUMISPÄEV VUNGIRAJAL - VUNKI JUURDE!   
LASTEKAITSEPÄEVA LINNAORIENTEERUMINE   
VÕISTLUSED13/1414/1515/16
ORIENTEERUMINE TOOMEL   
KERGEJÕUSTIKUPÄEV   
SÜGISPALL, JALGPALL   
SAALIHOKI   
KÄSIPALL   
MINI-JALGPALL   
RAHVASTE PALL   
SAALI - JALGPALL, segipaisatud klassidega.   
LUSTAKAD TEATEVÕSTLUSED, segipaisatud klassidega   
Üks päev ratastoolis"Kossuvõistlus"
   
   
VÄÄRTUSLIK VAHETUND, füüsilised tegevused13/1414/1515/16
AKTIIVSED VAHETUNNID (AV)   
OSAVUSVAHETUNNID novembris) BII ja võimla II korrus).
   
   
   
AV, fresbee   
AV, käsipall   
AV, saalihoki   
TEADUSVAHETUND, Ahaa teadusratas kooli hoovis   
TEISTMOODI VAHETUND, muusikaline keerukuju fuajees   
TEISTMOODI VAHETUND, kaldtee osavusvõistlus takistusrajal   
TEISTMOODI VAHETUND, paariskull, võimlas   
TEISTMOODI VAHETUND, trips-traps-trull ja teatejooks takistusrajal võimlas   
TEISTMOODI VAHETUND, lustakas vahetund võimla II korrus   
MÄNGUTUNNIKESED   
TEGEVUSED VUNGIRAJAL, hooandja projekt"VUNK" , "TULUKE" & vanematekogu (eestvedaja Liisa-Lotta Kaivo)
 
 
 
 
 

 

8. AINEALASED ETTEVÕTMISED

  13/1414/1515/16
EMAKEELEmakeelemäng   
 Etteütlus ja loominguline üllitis   
 Emakeelepäeval ettütluse kirjutamine   
 Tartu luules, hajutatud luuletuse täitmine ja ilukirjas kirjutamine   
 Kõnevõistlus   
 Emakeelemäng" Võimatu missioon"   
 Päev O.Lutsu majamuuseumis.   
 Lugemisvõistlus   
MATEMAATIKAMatemaatiline orienteerumine   
 Peast arvutamine   
 Nuputamine   
VENE KEELÜheslaulmine   
 Suhtlemis-ja koostööpäev vene kooli õpilastega   
 Aabitsapäev   
 Ainetevaheline lõiming   
 näitus"Imeline Venemaa"   
 Õpilasvahetus Tartu koolidega.   
INGLISE KEELKeelelaager Inglismaal   
 Ainetevaheline lõiming   
 Soome kooli õpilased külas & võrkpall Soome-Eesti.   
VÕÕRKEELTENÄDALInglise-ja vene keele lõimumine.   
TÖÖÕPETUSAdvendimeisterdamine   
 Kevadnäitus" Poiste tööõpetuse tundides meisterdatud esemetest".   
KUNSTIÕPETUSNäitus "Tulbiralli"   
 Näitus"Head Eesti asjad"   
 Näitus "Minu kodulinn"   
 Näitus"Minu inimesed"   
 Kool 25 - edu armsale koolile!   
 Kogukonnapäevaks joonistuste näitus   
 KUMU EKSKURSIOON JA LOENGUD   
LOODUSAINEDHoidiste näitus ja maitsmise vahetunnid   
 Ämblikmees - tunnike koos ämblikega.   
 PRIA projekt" Taimede kasvatmine ning puu-ja köögiviljade tervislikum kasutamine"   
ANDEAINETE LÕIMINGAndeainete pärastlõuna   
RIIGIKOGU JA KUMU KÜLASTUS 9. KL    
AJALUGUKodanikupäev (loovtöö)   

10. KOMMUNIKATSIOON

KOMMUNIKATSIOON13/1414/1515/16
NÄDALA HOMMIKURINGID KLASSIDE KONTAKTISIKUTELE (KKI) & NÄDALA INFOLEHED   
KUUKIRI, NR 1, september   
KUUKIRI, NR 1, oktoober   
KUUKIRI, NR 2, november   
KUUKIRI, NR 3, detsember   
KUUKIRI, NR 4, jaanuar   
KUUKIRI, NR 5, veebruar   
KUUKIRI, NR 6, märts   
KUUKIRI, NR 7, aprill   
KUUKIRI, NR 8, mai   
Sündmuste kajastused ja kokkuvõtted: TKLK ÕK FB & kooli veebilehel.   
SÜNDMUSTE KAJASTUSED: stuudiumis.   
KOOLILEHT13/1414/1515/16
Kesklinna kooli Kroonika, 1   
Kesklinna kooli Kroonika, 2   
Kesklinna kooli Kroonika, 3   
Kesklinna kooli Kroonika, 4   

11. VEEL VÄÄRTUSLIKU VAHETUNNI TEGEMISTEST

VÄÄRTUSLIK VAHETUND, vahetud tegevused13/1414/1515/16
SÕBRAPÄEVA SUUR TUTVUMISMÄNG   
VAIKUSEMINUTID   
RAHULIKULT OLEMISE KOHAD ~ lauamängud & lugemisriiul (BII), joonistamise seinad (AII galerii)   
OMANÄOLISE ERAHUVIKOOLI KUNSTITUND   
MEISTERDAMISE VAHETUNNID: inglite voltimine, lõngast jõulutähed & paberist pakendid, tsirgulinnupäea linnu voltimine.
 
 
 
 
TEEMAVAHETUNNID13/1414/1515/16
Naerata ometi!  video
Kallikolli päev   
Mütsipäev   
Sõbrapäev - kingi sõbrale käepael!   
Sõbrakuu - heade mõtete kastike klaasgaleriis.   
Naljapäeva prillipäev   
Naljapäeva mäng ja veider foto   
Nõiad tegutsemas - nõialoosid ja -võistlused .   
Nõiad tegutsemas - nõia üleannete täitmine + ussikestega muhvinid ja kommid   
STIILIPÄEVAD13/1414/1515/16
Halloween!   
Kadri kannab valget!   
Kanna päkapikumütse!   
Veider ja naljakas!   
Retro.   
Gängsterid.   
Nõiad volberdamas.   
Värvinädal: roosa, sinine, must, punane, ruuduline.   
Soovahetus   
Dressipäev   
PIKA PABERI PILDID13/1414/1515/16
Jõulugugu   
Naljakad pildikesed   
VAHENDATUD TEGEVUSED13/1414/1515/16
Näitus"Veider foto" 2014 (FB )   
Näitus" Nunnumeeter põhja!" (FB)   
Kooliraadio   
KAMPAANIAD13/1414/1515/16
Kanna Kiivrit!   
Kanna helkurit!   
INDIVIDUAALSED TEGEVUSED13/1414/1515/16
Joonista Freddysid, idee ja teostus Mirjam Raun   
Kommijoonistuste võistlus   
Jussikese 7 sõpra, joonistusvõistlus   
Trips-traps-trull   
Kartulikuhi   
Korsten   
Heade südamete kuu - südamete kujundamine   
Akrostihhoni loomine"Kevadluuletuste kirjutamine"   
Algas sinise-puuhobuse aasta-joonista seinale siniseid hobuseid!   
Millest sina unistad?   
Joonistusvõistlus"Näe sügis!"   
"Igasugu kribu-krabu joonistuste võistlus!"   
Üks õnnelik päev, kirjuta, joonista   

TUNNIVÄLISE TEGEVUSE RAPORTID, TAGASISIDED

UURI KA ÕPILASKOGU (ÕK) TEGEMISED 2010-2106 NING RAPORTEID.

Alates 2016, märts

VÄÄRTUSED MEIE KOOLI ETTEVÕTMISTES (23.märts).

Alates 2015, jaanuar

-Meeleolukad fotreportaažid, autor Eik Martin Simson, 8.a

KOOLIRINGIDE VAJADUS JA OSALEMISE SOOV 2015/2016 õppeaastal.

Õpilaste tagasiside AV (aktiivsete vahetunidide), KKIde (klasside kontaktisikute) ja KOOLIRAADIO tegevusele.

2014, september- november

ADVENDILAADAL ANNETATI TARTU LOOMADE VARJUPAIGALE 210, 96.

Tuhat tänu laadalistele ja advendilaada korraldajatele.

LASTE KONVERNTS TEATRIKODUS "MIS ON MURE?" ~ KOKKUVÕTE.

Eesti Draamateatri etendus"Hõimud" ~ 8.b kl õpilaste tagasiside.

LASTEPÄEV VANEMUISE KONTSERDIMAJAS "TEEME ISE MUUSIKAT" (video) ~ 4. a kl õpilaste tagasisided.

OSALUSPIKNIK 2014~RAPORT_september.

KOOLIRAADIO KÜSITLUS 2014_september.

TUNNIVÄLISE TEGEVUSE RAPORT 2014_mai

 

VÄIKE SISUJUHTKAASAMINETSEREMOONIAD/RITUAALIDKULTUURMEELELAHUTUS,KOOSTÖÖPÄEVADKOOLIRINGID 2014TAGASIVAADE KOOLIRINGIDELE 2010-2014.