Hoolekogu koosseis 2018/2019.õ.a on kinnitatud linnavalitsuse 06.11.2018.a
korrladusega nr 1222.
Lastevanemate esindajad: 
Sven Vind, hoolekogu esimees  sven dot vind at gmail dot com
Leonid Dulub leo at agriland dot ee
Indrek Kanep indrek at kanep dot net

Õpilaste esindaja:
Liisa Maria Võhmar maria dot vohmar at gmail dot com

Õpetajate esindaja
Kristiina Tõnson, kristiina dot tonson at gmail dot com

Kooli toetava organisatsiooni esindaja:

Helen Hiiemaa  helenhiiemaa at gmail dot com

Linnavolikogu esindaja:

Mihkel Lees, mihkellees at gmail dot com