PaCo

Meie kooli rahvusvaheline Erasmus+ koostööprojekt PaCo (Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation) sai alguse septembris 2018 ning meie kooli õpilastel ja õpetajatel on võimalik kahe õppeaasta kestel vahetada kogemusi 5 erineva Euroopa kooliga. Koostööd tehakse koolidega Soomest, Sloveeniast, Tšehhist, Hispaaniast ja Ungarist. Projekti käigus käsitletakse järgmisi teemasid: inimõigused, võrdõiguslikkus, keskkonnasäästlikkus, kultuuripärand, kodanikuks olemine, koostöö erinevate organisatsioonidega, juhtimine ja otsuste tegemine. Nende teemade raames korraldatakse osalevate koolide õpilastele ja õpetajatele rahvusvahelisi töötubasid. Projekti eesmärkide saavutamiseks võimaldatakse projektis osalejatel vahetada teadmisi, eksperimenteerida ja praktiseerida ning õpitakse teiste Euroopa koolide kogemustest. Projekti tulemusena avaldatakse kaks temaatilist e-raamatut.

 

Esimene projektikohtumine toimus Soomes 4. - 10. novembril. Meie koolist osalesid kohtumisel 8-ndate klasside õpilased Marta Kann ja Kristjan Sild ning õpetajatest Kristi Paju ja Andra Kalda. Kõikide riikide osalejatel oli võimalus ettekannete ning arutelude põhjal osalevate koolidega tutvuda ja osa saada väga mitmekülgsetest inimõigustele keskendunud tegevustest. Täpsemalt jagame oma kogemusi nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele ning teistele huvilistele vastavalt siis ainetundides, töökoosolekutel ja  “Jõulurõõmu sütitaja” raames korraldatavas töötoas.Järgmised projektikohtumised toimuvad Sloveenias (27. jaanuar - 2. veebruar) ja Ungaris (31. märts - 2. aprill). Nendel kohtumistel keskendutakse riikliklikele õppekavadele, otsuste tegemisele (sh ka riiklikul tasandil) ja võrdõiguslikkusele.

Lisainfo:
https://sites.google.com/educarex.es/paco-erasmus/home
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo