Õpilaspilet

Igal koolis õppival õpilasel peab olema kehtiv õpilaspilet, mis on Tartu linna kujundusega plastikaart;

*kool korraldab uute õpilaste pildistamise esimesel koolinädalal;

*õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel;

*õpilaspileti purunemisel või kasutuskõlblikuks muutmisel tuleb pilet või selle osad tuua sekretäri kätte, ning see asendatakse uuega;

*õpilaspileti kaotamisel tuleb taotleda uus. Korduva õpilaspileti saamiseks esitab lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja koolidirektorile põhjendatud kirjaliku taotluse. Taotlus (.pdf või .rtf) esitatakse sekretärile aadressil Kaire.Varrik@raad.tartu.ee
Kui õpilane soovib vahetada õpilaspiletil olevat fotot võib lasta teha dokumendifoto proffessionaalil ja saata see klassijuhataja eposti aadressile.

*uue õppeaasta alguses pikendatakse pileteid lõputähtaja kleepsuga klassijuhataja poolt;

*õpilaspiletit saab kasutada elektroonilise bussipiletina Tartu linnaliinidel.

*kooli lõpetamisel, teise kooli õppima asudes, vms juhtudel tuleb õpilaspilet tagastada koolile.

Tartu linna bussipilet

 https://tartu.pilet.ee/buy

Õpilaspiletit saab kasutada elektroonilise bussipiletina Tartu linnaliinidel.

*Bussipileteid saab isikukoodi sisestades osta veebilehelt https://tartu.pilet.ee/buy
Kuupiletit ostes veendu, et ostetava pileti tüübiks on "Tartu kolmekümne päeva e-sooduspilet õpilane ja puudega isik".
 

*Endaga seotud kaarte ja pileteid on võimalik vaadata, isikustada ja vajadusel ka blokerida veebilehe https://tartu.pilet.ee/ vahendusel (sisse logida ID kaardi või mobiili ID vahendusel).
 

*Tartu linnavalitsuse info õpilaspileti kasutamise kohta bussikaardina leiate siit.