Loovtöö üldosa

Üldosa

Juhendaja nõusolek

Autorikaitse aspektide järgimine

Loovtööde teemad 2018/2019
Loovtööde teemad 2017/2018
Loovtööde teemad 2016/2017
Loovtööde teemad 2015/2016

 

Kirjaliku töö vormistamine

Analüüsi vormistamine

Raporti vormistamine

Raporti vormistamine juhistega

Referaadi vormistamine

Uurimuse vormistamine

Näidised

Esitluse koostamine

Soovitused esitluse koostamiseks

Esitluse näidis

Esitluse põhi

Loovtöö hindamine

Loovtöö hindamine

Uurimuse hindamisleht

Projekti, omaloomingulise teose hindamisleht

Referaadi; teatrietenduse, raamatu, filmi, kontserdi, näituse jms analüüsi hindamisleht

Konkursi, kontserdi, võistluse, näituse või muu ürituse korraldamise hindamisleht

Loovtööde üldine ajakava

 

 

    Aeg

  Tegevus

   7. klassi kevad, kuni 25. aprill

  Õpilane valib oma teema ja juhendaja.

   aprill

  Infotunnid 7. klassi õpilastele.

   aprill

  8. klasside loovtööde kaitsmine. Loovtöö esitatakse 10 tööpäeva enne kaitsmist.

   25. aprill

  Aineõpetajad esitavad vähemalt kaks uut teemat loovtööde koordinaatorile.

   aprill, mai

  Õpetajate pakutud teemad avalikustatakse kooli infostendil.

   mai teine nädal

  Kõik 7. klassi õpilased on valinud endale teema ja leppinud kokku juhendajaga.

   mai kolmas nädal

  Teemade ja juhendajate koondinfo loovtööde koordinaatori käes.

   1. juuni

  Direktor kinnitab loovtööd ja nende juhendajad järgmiseks õppeaastaks.