Edasiõppimise võimalused
Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed INFO SIIT.

Ühiskatsed

Ühiskatsetele saab registreerida infosüsteemis www.sisseastumine.ee/tartu

Lõpueksamid

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
valikeksam (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
valikeksam inglise, vene keel (suuline) – 10. juuni 2021. a.


Lõpuaktuse info 
Tartu Kesklinna Kooli lõpuaktus toimub 17. juunil 2021.aastal kell 12.00