Kesklinna Kooli sööklas pakub koolitoitu ANIRI OÜ, kontakt: Irina Piir Tel: 5566 3321; 
irapiir13 at gmail dot com

Koolilõuna menüü   (20.05-24.05.2019)
Pikapäevarühma eine menüü (20.05-24.05.2019)

Söögivahetunnid 

Koolisöökla pakub koolilõunat ja lisapaketina 1. klassi õpilastele-pikapäevarühma einet. KOOLILÕUNA JUHEND ARNOst 

Kogu infovahetus ja arvlemine toimub e-keskkonnas Arno (www.tartu.ee/arno). Keskkonnas on võimalik lapsevanemal valida toidupaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast, samuti teatada lapse puudumisest. 

Toitlustamine toimub ainult õpilaspileti alusel! 

Alates 1. veebruarist 2018. a on Tartu LV 16.01.2018 korraldusega nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" toidupaketi hinnad järgmised:
* 1.-4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 EUR
* 5.-9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 EUR

*1. klassi pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine maksumus 1,13€

Viide Tartu linna kodulehele, milles on kõik koolilõunaga seonduvad tegevused olemas. https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit