Tartu Kesklinna Koolis avatakse 2020/2021. õppeaastal kaks esimest klassi (kuni 25 õpilast klassis). Hetkel on kohtade arv klassis täitunud. 

Klassijuhatajad:

1.a  klassijuhatajaks on õpetaja Jaana Urubkova jaana dot urubkova at gmail dot com

1.b klassijuhatajaks on õpetaja Birgit Usin birgit dot usin at gmail dot com

26.08.2020 kell 18.00 toimub 1.a ja b. klassi lapsevanemate esimene koosolek.  Koosoleku ajaks palun võtta kaasa koolivalmiduse kaardid. 

21. maiks on klassijuhtajad saatnud teavituskirjad kõikidele lapsevanematele ARNOS antud meiliaadressile. Kes pole veel teavitust saanud, võivad võtta kooliga ühendust. 

1. klassides vajaminevate õppevahendite nimekiri (tegemisel). 

Õpilaste pildistamine koolis õpilaspileti jaoks toimub septembri esimestel päevadel. Kui sa soovid professionaali fotot, siis võid kasutada linnas ükskõik millise ateljee teenust ja saata oma foto klassijuhataja eposti aadressile. Fotoateljees lihtsalt tuleb sul öelda, et sa soovid dokumendifotot õpilaspiletile.  

 1. septembri aktuse informatsioon (tegemisel).

Toitlustamise info

Pikapäevrühm alustab tööd 7. septembril ja toimub kella 12-15.00. Rühma vastuvõtu taotlused  ja -eine raha eest arveldamine toimub infosüsteemis ARNO.