Tartu Kesklinna Koolis avatakse 2019/2020. õppeaastal kaks esimest klassi (kuni 24 õpilast klassis). Taotlusi menetletakse ajalises järjekorras, õpilased jagatakse klassidesse 07. maiks.

1. klasside klassijuhatajad on õpetajad Kristiina Tõnson ja Juta Koks.

1. klassides vajaminevad õppevahendite nimekiri

Õpilaste pildistamine koolis õpilaspileti jaoks toimub septembri esimestel päevadel. Kui sa soovid professionaali fotot, siis võid kasutada linnas ükskõik millise ateljee teenust ja saata oma foto klassijuhataja eposti aadressile. Fotoateljees lihtsalt tuleb sul öelda, et sa soovid dokumendifotot õpilaspiletile.  

29.08.2019 kell 18.00 toimub 1.a ja b. klassi lapsevanemate esimene koosolek. 

2. septembril kell 11.45 esimene klassijuhataja tund, õpilasete vanemad kogunevad aktuseks aulasse. 

Toitlustamise info

Pikapäevrühm alustab tööd 9. septembril ja toimub kella 12-15.00. Rühma vastuvõtu taotlused esitatakse ja -eine raha arveldamine toimub infosüsteemis ARNO.