Koolitoidu pakkumine koolisööklas on peatatud alates 16.03.2020. 

------------------------------------------------------------------------- 

Kesklinna Kooli sööklas pakub koolitoitu ANIRI OÜ, kontakt: Irina Piir Tel: 5566 3321; 

irapiir13 at gmail dot com

Söögivahetundide ajad. Link

Koolisöökla pakub

1) koolilõunat

2) 1. klassi õpilastele-pikapäevarühma einet

3) Lisatoidukorda kella 12.30-13.30-ni (lapsevanem esitab infosüsteemi ARNO Pikapäevarühma taotluse, selgitusse märgib "Lisatoidukord").

Kogu infovahetus ja arvlemine toimub e-keskkonnas Arno (www.tartu.ee/arno). Keskkonnas on võimalik lapsevanemal valida toidupaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast, samuti teatada lapse puudumisest. KOOLILÕUNA JUHEND ARNOst 

Toitlustamine toimub ainult õpilaspileti alusel! 

Alates 1. veebruarist 2018. a on Tartu LV 16.01.2018 korraldusega nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" toidupaketi hinnad järgmised:
* 1.-4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 EUR
* 5.-9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 EUR

*1. klassi pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine maksumus 1,13€

Viide Tartu linna kodulehele, milles on kõik koolilõunaga seonduvad tegevused olemas. https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit