Söögivahetundide ajad. Link

Menüü  

Koolisöökla pakub

1) koolilõunat
* 1.-4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 EUR
* 5.-9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 EUR

2) 1. klassi
õpilastele-pikapäevarühma einet 
*1. klassi pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine maksumus 1,13€

3) Lisatoidukorda kella 12.30-13.30-ni
Lapsevanem esitab infosüsteemi ARNO Pikapäevarühma taotluse, selgitusse märgib "Lisatoidukord"). *Lisatoidukorra masumis 1,13€

Kogu infovahetus ja arvlemine toimub e-keskkonnas Arno (www.tartu.ee/arno). Keskkonnas on võimalik lapsevanemal valida toidupaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast, samuti teatada lapse puudumisest. KOOLILÕUNA JUHEND ARNOst 

https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit

Toitlustamine toimub ainult õpilaspileti alusel! 

Toidupaketi hinnad on alates 1. veebruarist 2018. a kinnitatud Tartu LV 16.01.2018 korraldusega nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" 

Viide Tartu linna kodulehele, milles on kõik koolilõunaga seonduvad tegevused olemas. https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit

Kesklinna Kooli sööklas pakub koolitoitu ANIRI OÜ, kontakt: Irina Piir Tel: 5566 3321; 

irapiir13 at gmail dot com