Allolev tunniplaan kehtib alates 07.01.2020.a. 

1a

1b

 

2a

2b

 

3a

3b

3c

4a

4b

4c 

5a

5b

5c

6a

6b

 

7a

7b

 

8a

8b

8c

9a

9b

 

 

Tunniplaanis kasutatavad lühendid:

Eesti keel Ek
Kirjandus   Ki
Matemaatika Ma
Inglise keel Ik
Vene keel Vk
Loodusõpetus L
Ühiskonnaõpetus Ü
Inimeseõpetus In
Ajalugu   A
Bioloogia   B
Geograafia G
Keemia   Ke
Füüsika    F
Muusika   Mu
Kunst   Ku
Tööõpetus
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia T
Keh. kasv. Kk
Rütmika  
Tants   Ta
Informaatika Inf
Karjääriõpetus Ka
Klassijuhatamine Kjt
     
Matemaatika õpiabi Maõ
Eesti keele õpiabi Ekõ
     
Pikapäevarühm Ppr
     
Mudilaskoor Mk
Lastekoor Lk
Rahvatantsuring Rtr
Palliring   Pr
Meisterdamisring Mr