Tundide ajad

2019/2020 õ.a
Tundide ajad

Allolev tunniplaan kehtib alates 07.01.2020.a. 

1a

1b

 

2a

2b

 

3a

3b

3c

4a

4b

4c 

5a

5b

5c

6a

6b

 

7a

7b

 

8a

8b

8c

9a

9b

 

 

Tunniplaanis kasutatavad lühendid:

Eesti keel Ek
Kirjandus   Ki
Matemaatika Ma
Inglise keel Ik
Vene keel Vk
Loodusõpetus L
Ühiskonnaõpetus Ü
Inimeseõpetus In
Ajalugu   A
Bioloogia   B
Geograafia G
Keemia   Ke
Füüsika    F
Muusika   Mu
Kunst   Ku
Tööõpetus
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia T
Keh. kasv. Kk
Rütmika  
Tants   Ta
Informaatika Inf
Karjääriõpetus Ka
Klassijuhatamine Kjt
     
Matemaatika õpiabi Maõ
Eesti keele õpiabi Ekõ
     
Pikapäevarühm Ppr
     
Mudilaskoor Mk
Lastekoor Lk
Rahvatantsuring Rtr
Palliring   Pr
Meisterdamisring Mr