Töökorraldus ja päevakava

Pikapäevarühm 1. klassi klassi õpilastele 07.09.2020-27.05.2021

Rühma taotlusi esitatakse ja menetletakse infosüsteemis ARNO.
Rühmast lahkumiseks täidab vanem infosüsteemis taotluse.

Lapsevanem suhtleb rühma õpetajaga läbi epäeviku Stuudium. Selleks on studiumisse loodud grupp- pikapäevarühm

Pikapäevarühma tööd juhendab õpetaja Piret Pakler pakler at gmail dot com dot