Pikapäevarühm 1. klassi klassi õpilastele 07.09.2020-27.05.2021

Rühma taotlusi esitatakse ja menetletakse infosüsteemis ARNO. Rühmast lahkumiseks täidab vanem infosüsteemis taotluse. 

Pikapäevarühma tööd juhendavab õpetakja Piret Pakler pakler at gmail dot com

Lapsevanem suhtleb rühma õpetajaga läbi epäeviku Stuudium. Selleks on studiumisse loodud grupp- pikapäevarühm

Pikapäevarühma toiduraha on1,13 € päeva eest (arveldamine infosüsteemis ARNO). 
ARNO toiduraha maksmise juhend viide .
MENÜÜ

Dokumendid pikapäevarühma töö korraldamiseks

Pikapäevarühma töökorraldus
Päevakava