Loovtööde üldine ajakava

 

 

    Aeg

  Tegevus

   7. klassi kevad, kuni 25. aprill

  Õpilane valib oma teema ja juhendaja.

   aprill

  Infotunnid 7. klassi õpilastele.

   aprill

  8. klasside loovtööde kaitsmine. Loovtöö esitatakse 10 tööpäeva enne kaitsmist.

   25. aprill

  Aineõpetajad esitavad vähemalt kaks uut teemat loovtööde koordinaatorile.

   aprill, mai

  Õpetajate pakutud teemad avalikustatakse kooli infostendil.

   mai teine nädal

  Kõik 7. klassi õpilased on valinud endale teema ja leppinud kokku juhendajaga.

   mai kolmas nädal

  Teemade ja juhendajate koondinfo loovtööde koordinaatori käes.

   1. juuni

  Direktor kinnitab loovtööd ja nende juhendajad järgmiseks õppeaastaks.