TULUKE

Kesklinna kool sales koos nelja kooliga kogukondade põhises projektis "TULUKE - tõenduspõhine uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis,  www.tartu.ee/tuluke,

- Kooli tutvustav video. 

- Tuluke FB-s:https://www.facebook.com/tartukogukonnakoolid

- Neli kooli viisid läbi MÕTTETALGUD, mille eesmärgiks oli leida viisid, kuidas muuta toimivamaks kooli ja vanematevaheline infovahetus, kuidas saaksid ja tahaksid vanemad koolis toimuvas osaleda ning kuidas arendada välja tugevam kogukonnatunne, mis tegelikult kujundabki meie laste igapäevast elu-ja õpikeskkonda. Meie koolis toimunud mõttetalgutel, 28. oktoobril 2014, oli osalejaid üle 70ne.

-Tulukuse valgusel käivitunud tegevuste HEAD näited: vanematekogu algatuskoosolek ja arutelud, väitlusklubi, avatud uste nädal, haridusakadeemia, kogukonnapäeva kavandamise arutelud, Kesklinna kooli kogukonnapäev.

 

Tulukese TR koosolekud ja protokollid.

Moodustati töörühmad Kesklinna kooli "Tulukese" mõttetalgute ettepanekute analüüsimiseks ja elluviimiseks.

Jaanuaris 2015 koguneti esimesele koosolekule järgmiste töörühmadena:
*õppetöö töörühm K, 7. jaanuar kl 16, koosoleku  protokoll

*koolikultuuri ja koostöö töörühm N, 8. jaanuar kl 16, koosoleku protokoll

*õppetöövälise tegevuse töörühm E, 12. jaanuar kl 16, koosoleku protokoll