Tuhat tänu!

 

Meie kool ühines taas üle-eestilise koolirahuga. Klassijuhataja tundides toimusid arutelud ja allkirjastati koolirahu lepingud.