Õpilaste kogu protokollid

Suurkogu protokoll nr 1 / 1. oktoober 2020.

Lisa 1. Suurkogu liikmete nimekiri.

Lisa 2. Ootused õpilaste kogule 2020/2021.