Detsember - jõulukuu

ÕPILASTE KÄRAMINE 

Avatud ruumi meetodil kord kuus aulas.

10.detsember (neljapäev) kell 14.15 -16.00

©     Kirg ja vastutus on avatud ruumi liikumapanevad jõud.

3.-9. klasside õpilastel on võimalus võtta vastutus lähtuvalt oma kogemustest, tunnetest, teadmistest, suhetest … sõnastada teema, mis sind isiklikult puudutab / teeb muret, läheb korda … ja koos teiste kärajatega selle üle arutledes lahendusi ja uusi vaatenurki leida … samuti saada tuttavaks uute mõttekaaslastega.

Igaühe sõna on oluline, igaühe sõna maksab & tegu loeb - koos teeme kõike paremini, eks ju!

NELI PÕHIMÕTET

KOHAL ON ÕIGED INIMESED.

JUHTUVAD ÕIGED ASJAD.

KUI SEE ALGAB, ON ÕIGE AEG.

KUI SEE ON LÄBI, SIIS SEE ON LÄBI.

AVATUD RINGI tulemused:

1.      Iga küsimus leiab käsitlemist, kui inimene, kes sellest huvitub, võtab endale vastutuse; 

2.      Kõiki küsimusi arutatakse nii põhjalikult ja sügavuti, kui seda soovitakse;

3.     Kõigi osalejateni jõuab täielik kokkuvõte küsimustest ja aruteludest; 

 

4.     Määratletakse eelistused ja koostatakse tegevuskavad.

 

Registreeru 7.detsembriks B209 ruumi juures või aula uksel.

Jõulukontsert-jumalateenistusest  Jaani kirikus (võib eriolukorra tõttu jääda ära!)

21. Proov Jaani kirikus kell 12.00-13.15.

22. Jõulukontsert  kooliperele kell 10.30 - 11.15