Mai

 14. Tähtede gala - direktori vastivõtt tulemusliku panuse eest tunnivälisesse tegevusse. 

24.Tutipäev

28. Sportlikult suvesse, 1.-8. kl