Õppima asumine 

Infovoldik: Mida ma pean teadma, kui mu laps astub Tartu linnas esimesse klassi.

Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO
 - kooli vastuvõtu ja koolist lahkumise taotluste esitatamise ja menetlemise keskkond.

Vastuvõtt 1. klassi alates 15. märtsist kuni 30. aprillini.  rast elukohajärgse kooli teadasaamist on vanemal võimalik täita e-keskkonnas ARNO vastuvõtutaotlus. Taotlusele juurde dokumente lisada pole esialgu vaja, need tuuakse paberkandjal kooli augusti viimasel nädalal. 

Tartu Kesklinna Koolis avatakse 2019/2020. õppeaastal kaks esimest klassi (kuni 24 õpilast klassis). Taotlusi menetletakse ajalises järjekorras, õpilased jagatakse klassidesse 13. maiks.

1. klasside klassijuhatajad on õpetajad Kristiina Tõnson ja Juta Koks.

22. mail kell 18:00 toimub aulas koolieelikute õhtu.

Ühest põhikoolist teise üleminekul saab lapsevanem kõige täpsemat infot vabade õppekohtade kohta e-keskkonnast ARNO. Taotluse kooli vastuvõtmiseks esitab vanem uuele põhikoolile e-keskkonnas. 
2019/2020 õppeaastaks saab esitada taotlust alates 12. juunist 2019.

Isikutelt, kellel mingil põhjusel pole võimalik ARNO-t kasutada, võetakse taotlusi vastu kooli kantseleis tööpäevadel kell 9.00 - 14.00.

Õpilane trepil. Foto: T. Runnel 2016