19.LENNU PÕHIKOOLI LÕPUAKTUSE KAVA

21.juunil aulas, kell 12.00-13.00.

Aktust juhib Mia - Britt Williams.

Lippe kannavad Tormi Kalle ja Harry Jakob Ling.

Sissejuhatus...

Lippude toomine ja lõpetajate sisenemine aulasse.

"Eesti hümn" - F.Pacius, J.V.Jannsen.

Avakõne - direktriss Kersti Vilson.

Põhikooli lõputunnistuste üleandmise tseremoonia.

Lõpetajate kõne - Liis Rossner, Emil Rupert Kõiv.

Lõpetajad tänavad klassijuhatajaid ja esimesi õpetajaid.

"Pea meeles head" - M. Mattisen, S.Soro,

Liis Rossner, Morgan Kinna, klaveril Trevor Kinna.

Klassijuhatajate kõne  -Anne Kivilo, Rille Jüriado.

"Mul on üks soov" - B.Andersson, B.Ulvaeus, M.Võrno,

Johanna-Katriin Reiljan, klaveril Roosi Rõõmusaare.

Lapsevanema kõne - Toomas Adson.

"Meie armas kool" - M.Paju.

Veel viimane hetk, enne aktuse lõpetamist.

Lõpetajate, õpetajate ja vanemate väljumine.

Head teed, armas 19. lennu lõpetaja!

Aktuse päeva täpsustav info.