Kesklinna Kooli sööklas pakub koolitoitu ANIRI OÜ, kontakt: Irina Piir Tel: 5566 3321; 
irapiir13 at gmail dot com

Kogu infovahetus ja arvlemine toimub e-keskkonnas Arno (www.tartu.ee/arno) , mis võimaldab lapsevanemal valida toidupaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast, samuti teatada lapse puudumisest. 

Alates 1. veebruarist 2018. a on Tartu LV 16.01.2018 korraldusega nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" toidupaketi maksumused järgmiselt:

* 1.-4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 EUR
* 5.-9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 EUR

*1. klassi pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine maksumus 1,13€

Lapsevanematel, kellel jääb 31. jaanuari 2018.a seisuga koolilõuna kontole ettemaks, on õigus valida kolme võimaluse vahel:

* enammakstud summa tagasi küsida. Selleks peab lapsevanem Arnos märkima ära oma soovi raha tagasi saada ning arveldusarve number, kuhu raha tagastada. Enammakstud summa tagastatakse märtsikuu jooksul
* kui laps õpib täna 4. klassis ja jätkab sügisest oma õpinguid sama kooli 5. klassis, siis võib lapsevanem jätta ettemaksu järgmiseks õppeaastaks
* kui lapsevanemal on samas koolis teine laps, kes õpib 5.-9. klassis võib lapsevanem liigutada enammakstud summa selle lapse koolilõuna kontole

Viide Tartu linna kodulehele, milles on kõik täpsed kirjeldused olemas. https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit

Söögivahetundide ajad Toitlustamine toimub ainult õpilaspileti alusel!

Menüü