Kesklinna Kooli sööklas pakub koolitoitu ANIRI OÜ, kontakt: Irina Piir Tel: 5566 3321; 
irapiir13 at gmail dot com

Kogu infovahetus (vaata toidupaketid- menüü  ja arvlemine toimub e-keskkonnas Arno (www.tartu.ee/arno) , mis võimaldab lapsevanemal valida toidupaketti ja tasuda selle eest, muuta oma valikuid või loobuda koolilõunast, samuti teatada lapse puudumisest. 

Alates 1. veebruarist 2018. a on Tartu LV 16.01.2018 korraldusega nr 51 "Koolilõuna maksumuse kehtestamine" toidupaketi maksumused järgmiselt:

* 1.-4. klassi õpilastele 1,25 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0 EUR
* 5.-9. klassi õpilastele 1,50 eurot päevas, millest lapsevanem maksab 0,45 EUR

*1. klassi pikapäevarühmas osalevate õpilaste eine maksumus 1,13€

Lapsevanematel, kellel jääb 31. jaanuari 2019.a seisuga koolilõuna kontole ettemaks, on õigus valida kolme võimaluse vahel:

* enammakstud summa tagasi küsida. Selleks peab lapsevanem Arnos märkima ära oma soovi raha tagasi saada ning arveldusarve number, kuhu raha tagastada. Enammakstud summa tagastatakse märtsikuu jooksul
* kui laps õpib täna 4. klassis ja jätkab sügisest oma õpinguid sama kooli 5. klassis, siis võib lapsevanem jätta ettemaksu järgmiseks õppeaastaks
* kui lapsevanemal on samas koolis teine laps, kes õpib 5.-9. klassis võib lapsevanem liigutada enammakstud summa selle lapse koolilõuna kontole

Viide Tartu linna kodulehele, milles on kõik täpsed kirjeldused olemas. https://www.tartu.ee/et/uldhariduskoolid#koolitoit

Toitlustamine toimub ainult õpilaspileti alusel!

Pikapäevarühma eine eest tasumine infosüsteemis ARNO:

Koolisöökla pakub erinevaid pakette ja te soovite valitud paketti muuta, siis selleks on

koolilõuna esilehel lapse nime juures nupp „Muuda koolitoitu“. E-keskkonna kaudu on võimalik lapsele valida lisapakett: - pikapäevarühma eine, kui laps on määratud pikapäevarühma osalejaks.

Lisapaketi valimine käib samamoodi koolitoidu paketi valimisega.
Lapse nime taga on nupp „Muuda lisapaketti“. Selle vajutamisel näeb lisapakette, mida konkreetses koolis konkreetse lapse puhul on võimalik valida.