SÜMBOLID JA NENDE TÄHENDUSED.

MOTO

ÜHESKOOS TEEME KÕIKE PAREMINI

LOGO

Ühendatud käed viitavad viiele toimkonnale: kultuur, sport, meelelahutus, reklaam-ja info, avalikud suhted, mille liikmed edendavad  5 erineva valdkonna tegevust.

Nii moto kui ka logo on loodud 2010 aastal õpilaste poolt ning need  inspireerivad tegutsema ja ise mõtlema, kaasa mõtlema ning koos looma.

LOGO KUJUNEMISLUGU

ÕK TUNNUSVÄRVID KOLLANE JA MUST SÜMBOLISEERIVAD...

KOLLANE - päikseline ja avatud meel, positiivne hoiak, mis loob rõõmsa pinnase inspireeritud tegutsemiseks

MUST - visadus, nutikus, kriitiline meel, sihikindlus, usaldusväärsus - koos tegutsemise veenvus ja kestvus

VÄÄRTUSED: MEIE-TUNNE, USALDUS, KOOSTÖÖ, LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS.

MEIE TUNNE

 • ühtsus põhiväärtustes - ühtsed eesmärgid ja sümbolid
 • igaüks on terviku oluline ja väärtuslik osa - kuuluvustunne
 • edutunne - kokkuhoidlikkus ning teadmine, et koos oleme edukamad kui üksi tegutsedes.

USALDUS

 • üksteise tundmine
 • vastutus-ja kohusetundlikkus - lubaduste täitmine
 • kindlus üksteise oskustes ja vastutustundes
 • ausus
 • info üksteisega jagamine ja mõistmine

KOOSTÖÖ

 • kaasatus ja tegutsemisrõõm -sõbralikkus
 • arvamuste paljusus - erinevate teadmiste, oskuste liitmine - arutelukultuur
 • koos õppimine ja koos tegutsemine
 • hoolivus, lugupidamine - aja planeerimine ja täpsus
 • info õigeaegne jagamine - tagasiside

LOOVUS JA ETTEVÕTLIKKUS

 • tahan-tean - teen hoiak - soov isesesivalt midagi ära teha, algatada.
 • fantaasiarohkus