Pühenduda, see tähendab südame ja hingega luua, teha ja aidata.

Oleme tänulikud ning kiidame põhikooli lõpetajaid, kes on panustanud palju väärtuslikke ideid, aega ja energiat koolielu põnevamaks ja mitmekülgsemaks muutmisel. 

Alates 2016. aastast anname lõpuakatusel üle inspireeritud tegijatele tänumedalid  -

särav kaasteeline kooli tunnivälises tegevuses (idee: Anne Kulamaa).

Alates 2017. aastast tänukaardid - panuse eest kooli tunnivälisesse tegevusse.  

2018 JUUNI

TÄNUMEDALID

Ranno Samuel Adson, Liis Rossner, Karmen Värk, Stella Tsäko,

Leonard Ladva, Karolina Luht, Anu-Kristel Unt, Iiris Anita Greta Jämsen.

TÄNUKAART

Ats Toomsalu.

2017 JUUNI

TÄNUMEDALID

Eva-Lotta Meinart, Jaana Krull, Jürgen Öövel, Hanna Raudsepp,

Käthlin - Grete Steinvald, Mikk Laos.

TÄNUKAARDID 

Freddy Jakobson, Jass Reemann, Mia-Karo Ints, Rasmus Luha,

Taavi Pärt Tammaru, Joosep Jagomägi.

2016 JUUNI

TÄNUMEDALID

Katariina Kurina, Henri Suokas, Kristin Tralla, Edith-Helena Juursoo,

Sandra Sarapuu, Carol Soovik.